Hoi, hoe kunnen we je helpen?

De beheerder "Accounteigenaar" in Retail POS (X-Series) begrijpen

Overzicht

 • Als eigenaar van je winkel of bedrijf is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jij de Accounteigenaar bent van je Retail POS-account. Ons primaire contactpunt met jou is namelijk de persoon die is aangewezen als Accounteigenaar. De Accounteigenaar wordt beschouwd als door jou gemachtigd om namens jou wijzigingen door te voeren, instructies te geven en meldingen te ontvangen.

 • Lightspeed mag alleen handelen op instructies van een bevoegd persoon (bijv. de Accounteigenaar). Om veiligheidsredenen zal Lightspeed nooit handelen op ongeautoriseerde instructies.

 • De Accounteigenaar kan de factureringsgegevens en betalingsgegevens van je winkel bijwerken of je Retail POS-account aan iemand anders overdragen.

Achtergrond

De Retail POS-Serviceovereenkomst beschrijven de rol van de Klant en de Accounteigenaar. Het is belangrijk om te onthouden dat de Klant en de Accounteigenaar niet altijd dezelfde persoon zijn. Vaak is de Klant de naam van je winkel of bedrijf, terwijl de Accounteigenaar altijd een persoon is. Wanneer de Klant de naam van je winkel of bedrijf is in plaats van jijzelf, zal Lightspeed om veiligheidsredenen alleen instructies aannemen van de Accounteigenaar.

Wie is de Accounteigenaar

Elke Retail POS-account heeft één Accounteigenaar. Retail POS is zo opgezet dat de persoon die is aangesteld als de eigenaar van de account de bevoegdheid heeft om ons instructies te geven met betrekking tot de Retail POS-account en ook volledige beheerdersrechten heeft. De eigenaar van de account kan vervolgens beperkte beheerdersrechten toekennen aan andere gebruikers van de Retail POS-account.

Als je een Accounteigenaar bent, zijn hier een paar voorbeelden van dingen die je kunt beheren op je Retail POS-account:

 • Contactgegevens voor facturering bijwerken;
 • De rol van Accounteigenaar bewerken of overdragen aan een andere persoon;
 • Betalingsgegevens van het abonnement wijzigen;
 • Retail POS-abonnementen wijzigen;
 • Het Retail POS-account overdragen aan iemand anders;
 • Het Retail POS-account annuleren;
 • Het Retail POS-proefabonnement annuleren;
 • De Retail POS-account annuleren; en
 • Gegevens exporteren.

De rol Accounteigenaar overdragen aan een andere gebruiker

Het is heel belangrijk dat jij, als eigenaar van je winkel of bedrijf, te allen tijde de Accounteigenaar bent. Als iemand anders je heeft geholpen bij het instellen van je Retail POS-account, zorg er dan voor dat diegene de rol van Accounteigenaar zo snel mogelijk na het instellen aan jou overdraagt.

Volg de onderstaande stappen om de rol van Accounteigenaar over te dragen aan een andere gebruiker:

 1. Vraag de huidige Accounteigenaar om jou aan te wijzen als Accounteigenaar binnen je Retail POS-account.

 2. Als je toegang hebt tot het geregistreerde e-mailadres van de Accounteigenaar, stuur dan een e-mail naar Retail Support met het verzoek om de Accounteigenaar naar jou over te dragen of volg het  proces voor het opnieuw instellen van het wachtwoord voor Retail POS. Als je geen toegang hebt tot het e-mailadres, maar je bedrijf wel eigenaar is van het domein voor het e-mailadres, kijk dan of je beheerder het e-mailadres kan herstellen.

 3. Als de Accounteigenaar er niet mee instemt om jou als nieuwe Accounteigenaar aan te wijzen, moet je mogelijk gebruikmaken van een mechanisme voor geschillenbeslechting (zoals bemiddeling of arbitrage) of de hulp inroepen van je advocaat of de rechtbank.

Je Retail POS-account overdragen aan een andere gebruiker

Als je de Accounteigenaar bent

Als jij de Accounteigenaar bent van je Retail POS-account, kun je je Retail POS-account overdragen aan iemand anders door de stappen in dit hulpartikel te volgen. Je moet dit doen als je gaat verkopen of als iemand anders om wat voor reden dan ook je winkel of bedrijf overneemt.

Als je niet de Accounteigenaar bent

Als je niet de eigenaar van de account bent, maar wel wilt dat de Retail POS-account aan jou wordt overgedragen, volg dan de onderstaande stappen:

 1. Vraag de huidige Accounteigenaar om de overdracht te initiëren vanuit de Retail POS-account of vraag om ons een e-mail te sturen (vanaf het geregistreerde e-mailadres van de Accounteigenaar) met instructies om de Retail POS-account naar jou over te dragen.

 2. Als je toegang hebt tot het geregistreerde e-mailadres van de Accounteigenaar, stuur dan een e-mail naar Retail Support met het verzoek om de Accounteigenaar naar jou over te dragen. Als je geen toegang hebt tot het e-mailadres, maar je bedrijf wel eigenaar is van het domein voor het e-mailadres, kijk dan of je beheerder het e-mailadres kan herstellen of volg het Retail POS wachtwoordresetproces.

 3. Als de Accounteigenaar er niet mee instemt om jou als nieuwe Accounteigenaar aan te wijzen, moet je mogelijk gebruikmaken van een mechanisme voor geschillenbeslechting door derden (zoals bemiddeling of arbitrage) of de hulp inroepen van je advocaat of de rechtbank.

De Accounteigenaar is overleden

In het geval dat een Accounteigenaar is overleden en jij of iemand anders wil toegang tot de Retail POS-account, neem dan contact op met ons Retail-supportteam en zij kunnen al je zorgen of vragen behandelen. Het is altijd het beste om gevoelige onderwerpen zoals deze offline te behandelen.

Was dit artikel nuttig?