Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Een inkooporder aanmaken

Inkooporders worden in Retail POS gebruikt om voorraad te bestellen. Door inkooporders aan te maken, kun je een overzicht bijhouden van de producten die je hebt besteld, zodat je bestellingen van verschillende leveranciers kunt bijhouden en ervoor kunt zorgen dat je voorraadaantallen accuraat blijven.

Een inkooporder aanmaken

 1. Om een inkooporder aan te maken in Retail POS navigeer je naar Voorraad > Voorraadbeheer.
 2. Klik op Voorraad bestellen.

  Pagina Voorraadbeheer met de knop Voorraad bestellen gemarkeerd.

 3. Voer de volgende informatie in:
  • Leverancier: Kies de leverancier voor de bestelling uit de vervolgkeuzelijst. Aan de hand van de leverancier wordt de leverancierscode bepaald en de kostprijs voor aan de bestelling toegevoegde producten waaraan meerdere leveranciers zijn gekoppeld. Meer informatie over meerdere leveranciers vind je in onze handleiding Meerdere leveranciers voor producten in Retail POS (X-Series).
  • Ontvanger van de levering: Selecteer de vestiging waar de voorraad wordt afgeleverd uit de vervolgkeuzelijst.
  • Nummer van leveranciersfactuur: Als je een factuurnummer van een leverancier hebt, kun je dit invoeren voor je leverancier.
  • Leveringsdatum: Dit is de verwachte leverdatum van de bestelling.
  • Bestelnummer: Het bestelnummer wordt door Retail POS gegenereerd wanneer je de vestiging selecteert. Je kunt dit nummer bewerken om je bestellingen te helpen identificeren.
  • Opmerking: Voeg aangepaste informatie toe aan je bestellingen, zoals persoonlijke herinneringen of goedkeuringsnotities.

   Pagina nieuwe inkoopoder met de velden waar informatie moet worden ingevuld.

Producten toevoegen met "Kies producten"

 1. Om producten toe te voegen typ je de productnaam in de zoekbalk of scan je de barcode van het product.

  Choose variants option selected showing search bar available.

 2. Voer de hoeveelheid in van het product dat je wilt bestellen. Als een product varianten heeft, kun je de varianten en de hoeveelheid selecteren in het selectievenster en vervolgens klikken op Varianten toevoegen aan bestelling.

  Variant selection pop up.

 3. Als je klaar bent met het toevoegen van producten, klik je op Opslaan.
Je kunt de huidige voorraadniveaus van al je vestigingen bekijken door op de productpijl te klikken om de uitgebreide productdetails te zien. Je kunt in één oogopslag zien hoeveel er van het product op voorraad is, hoeveel er in bestelling is, hoeveel er wordt overgedragen en hoeveel er van elk product is verkocht in de afgelopen 30 dagen.

Expanded product view showing inventory across all locations.

Producten toevoegen via CSV-bestand

Je kunt producten, inclusief kostprijs en aantal, importeren naar een nieuwe of opgeslagen inkooporder vanuit een CSV-bestand. Dit is handig om grote voorraadbestelling te maken vanuit een bestaand gegevensbestand dat is aangemaakt door een handheld voorraadscanner.

 1. Maak je CSV-bestand in spreadsheetsoftware zoals Excel, Open Office of Google Sheets. Je kunt een CSV-sjabloon downloaden om te beginnen.
 2. Als je ervoor kiest om je eigen bestand te maken, heb je de volgende vier kolomkoppen nodig:
  • Sleutel (optioneel): de productsleutel (moet overeenkomen met een bestaand product in Retail POS).
  • SKU (verplicht): de SKU van het product (moet overeenkomen met een bestaand product in Retail POS).
  • Kostprijs (optioneel): de kostprijs per item.
  • Aantal (verplicht): hoeveel er van elk item besteld moet worden.

Als je een leverancier hebt geselecteerd toen je de inkooporder aanmaakte, moeten alle producten die via CSV worden geïmporteerd dezelfde leverancier hebben als de geselecteerde leverancier.

 1. Bewerk je bestand als dat nodig is en sla het op je computer op.
 2. Selecteer in Retail POS op de pagina Nieuwe inkooporder Importeren via CSV en klik vervolgens op CSV importeren.

  Inkooporder met de optie Importeren via CSV geselecteerd.

 3. Kies het bestand van je computer en klik op Openen.
 4. Klik op Opslaan.

Producten toevoegen uit aanbevelingen

Als je bestelpunten voor producten hebt ingesteld, kun je producten toevoegen vanuit aanbevelingen. Deze functie stelt automatisch producten voor die op of onder het ingestelde bestelpunt liggen.

 1. Selecteer Kies producten.
 2. Klik op Producten toevoegen vanuit aanbevelingen.

  Optie producten kiezen geselecteerd met de knop Producten toevoegen vanuit aanbevelingen gemarkeerd.

 3. Vink de producten aan die je wilt toevoegen aan de inkooporder. Om alle voorgestelde producten toe te voegen, klik je op het selectievakje Product.
 4. Klik op Producten aan bestelling toevoegen.

  Add from recommendation pop up with products selected.

Als een product in een andere openstaande of verzonden inkooporder voor dezelfde vestiging besteld is, wordt het niet toegevoegd aan de aanbevolen nabestellijst. Als er een leverancier aan de inkooporder is gekoppeld, worden alleen producten van die leverancier aanbevolen en toegevoegd aan de inkooporder.

Als je wilt weten hoe je aanbevolen nabestelpunten en nabestelhoeveelheden kunt toevoegen aan bestaande producten, raadpleeg je onze gids Bestelpunten toevoegen.

Producten uit de catalogus toevoegen

Je kunt producten rechtstreeks vanuit je Catalogus in een inkooporder importeren met behulp van een bulkactie.

 1. Navigeer naar Catalogus > Producten.
 2. Selecteer de producten die je wilt bestellen met behulp van de selectievakjes.

  Product checkboxes selected.

 3. Eenmaal geselecteerd klik je op Kies een actie.
 4. Selecteer Producten aan inkooporder toevoegen in het vervolgkeuzemenu.

  Vervolgkeuzemenu Kies een actie met Producten aan inkooporder toevoegen gemarkeerd.

 5. Selecteer of je wilt toevoegen aan een bestaande inkooporder of een nieuwe inkooporder wilt maken.
 6. Als je toevoegt aan een bestaande bestelling, selecteer je de bestelling en klik je op Volgende.
  Aan bestaande inkooporder toevoegen geselecteerd.
 7. Als je een nieuwe inkooporder aanmaakt, kies je een leverancier en de ontvanger van de levering uit de vervolgkeuzelijsten. Het bestelnummer wordt automatisch ingevuld.

  Een nieuwe inkooporder aanmaken geselecteerd.

 8. Klik op Volgende.
 9. Voer in hoeveel je van elk product wil bestellen.

  Choose quantity of products pop up.

Als je kostprijs is veranderd ten opzichte van de standaardwaarde van je product, is het belangrijk om de nieuwe waarde hier in te voeren om je gemiddelde kosten en de kosten van verkochte goederen correct te berekenen.

 1. Zodra de hoeveelheid en kostprijs zijn ingevoerd, klik je op Producten aan bestelling toevoegen om het aanmaken van de bestelling te voltooien. Je hebt toegang tot deze bestelling door te navigeren naar Voorraad > Voorraadbeheer.

Wat is de volgende stap?

Een inkooporder versturen

Een inkooporder ontvangen

Attachments

Was dit artikel nuttig?