Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Meerdere leveranciers voor producten in Retail POS (X-Series)

Multiple-Suppliers-Multiple-Supplier-Example.png

In Retail POS kun je meerdere leveranciers aan je producten toevoegen. Dit kun je doen bij standaardproducten en producten met varianten, zodat de producten specifieke leveranciercodes en leveranciersprijzen bevatten.

Bij het bestellen van voorraad is de geregistreerde leveranciersinformatie dynamisch en verandert deze afhankelijk van welke leverancier je hebt op het bestelformulier hebt geselecteerd.

Meerdere leveranciers gebruiken

Een leverancier is waar je je product(en) vandaan haalt. Verschillende producten kunnen verschillende leveranciers hebben en sommige producten kunnen bij meerdere leveranciers worden besteld.

Doordat je in Retail POS meerdere leveranciers kunt vastleggen, kun je voor elke leverancier de leverancierscode en leveranciersprijs vastleggen bij je producten. Bovendien kun je snel en eenvoudig je product(en) bij die leverancier bestellen in Retail POS.

Zodra je een leverancier aan een product hebt toegevoegd (zie de sectie Meerdere leveranciers aan een product toevoegen en bewerken hieronder voor gedetailleerde stappen), wordt de leveranciersinformatie van een product weergegeven op de pagina Catalogus > Producten in de kolom Leverancier.

Multiple-Suppliers-Catalog-Page-Supplier-Column.png

De eerste leverancier die je invoert wordt weergegeven in de kolom "Leverancier". De aanwezigheid van overige leveranciers wordt met en X extra aangeduid. Retail POS geeft echter dynamisch een aanvullende leverancier aan in plaats van de eerste leverancier, als je met behulp van de filters naar die aanvullende leverancier hebt gezocht.

Multiple-Suppliers-Catalog-Page-Supplier-Column-Dynamic.png

Je kunt ook op de betreffende rij klikken om het product uit te vouwen en het tabblad Andere gegevens selecteren om de leveranciersnaam, leverancierscode en leveranciersprijs te zien die voor dat product zijn geregistreerd.

Multiple-Suppliers-Catalog-Page-Expanded-Details.png

Tijdens het bestellen van voorraad zal een product met meerdere geregistreerde leveranciers standaard de leverancierscode en leveranciersprijs gebruiken van de leverancier die bij de bestelling is geselecteerd.

Multiple-Suppliers-Stock-Order-First-Supplier.png

Als er een andere leverancier wordt geselecteerd nadat het product of de producten zijn toegevoegd, zullen de leverancierscode en leveranciersprijs dynamisch veranderen om overeen te komen met wat er voor dat product is vastgelegd.

Multiple-Suppliers-Stock-Order-Additional-Supplier.png

Leveranciersinformatie kan voor elk product worden bekeken vanuit de voorraadorder door op het product te klikken om het uit te vouwen.

Multiple-Suppliers-Stock-Order-Additional-Supplier-Information.png

Meerdere leveranciers aan een product toevoegen en bewerken

Volg de onderstaande stappen om meerdere leveranciers aan je producten toe te voegen of te bewerken:

1. Navigeer naar CatalogusProducten.

2. Klik op Product toevoegen om een nieuw standaardproduct of product met varianten te maken; of zoek een bestaand product, klik op de rij om het uit te vouwen en klik op Bewerken.

3. Op de pagina "Product toevoegen" of "Product bewerken" vind je onder Voorraad het gedeelte Leveranciersinformatie.

Multiple-Suppliers-Product-Page.png

4. Selecteer de Leverancier uit de vervolgkeuzelijst. Als de leverancier nog niet is aangemaakt in Retail POS, voer dan de naam van de leverancier in in het veld Alle leveranciers doorzoeken en klik op "X" als een nieuwe leverancier toevoegen.

5. Voer de leverancierscode (indien van toepassing) in het veld Leverancierscode in.

6. Voer de leveranciersprijs in het veld Leveranciersprijs in.

Multiple-Suppliers-Single-Supplier-Example.png

7. Klik op Nog een leverancier toevoegen om aanvullende leveranciers toe te voegen.

Multiple-Suppliers-Multiple-Supplier-Example.png

8. Herhaal stap 4-7 totdat je alle leveranciers hebt vastgelegd.

9. Klik op Opslaan.

Meerdere leveranciers in bulk importeren via een CSV-/XLSX-bestand

  Voordat je begint

Het is belangrijk om te weten dat Retail POS wel bulkimport van meerdere leveranciers via CSV-/XLSX-bestanden ondersteunt, maar het bewerken of exporteren via CSV-/XLSX-bestanden op dit moment niet mogelijk is.

We raden je ten zeerste aan om de onderstaande instructies aandachtig door te lezen en te zorgen dat je alle stappen tot in de puntjes volgt om te voorkomen dat er fouten optreden.

Na het importeren moeten de leveranciers per product worden bewerkt in Retail POS. Raadpleeg het gedeelte Meerdere leveranciers aan een product toevoegen en bewerken hierboven voor instructies over hoe je dit doet.

Je kunt nu meerdere leveranciers in bulk importeren met CSV-/XLSX-bestanden. Hierdoor kun je snel en eenvoudig meerdere leveranciers voor elk product in een grote catalogus vastleggen.

Een productlijst exporteren

Om te beginnen, navigeer je naar CatalogusProducten.

Het eerste wat je moet doen is je huidige productcatalogus naar een CSV- of XLSX-bestand exporteren. Je kunt je hele catalogus exporteren, of een deel ervan met behulp van de filters.

Zodra je de gewenste producten hebt geïdentificeerd, klik je op Lijst exporteren en selecteer je CSV-indeling of XLSX-indeling.

export.png

Open het gedownloade CSV-/XLSX-bestand in Microsoft Excel, of gebruik gratis spreadsheetsoftware zoals Google DocsOpen Office of Libre Office

Het CSV-/XLSX-bestand opmaken

  Waarschuwing

Nadat je het bestand geopend hebt, MOET je alle voorraadkolommen verwijderen (inclusief de koppen) om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen aan je voorraadniveaus gedaan worden wanneer je het bestand weer importeert.

De bestaande kolommen "supplier_name", "supplier_code" en "supply_price" hebben betrekking op de standaardleverancier van je product. Als deze al zijn ingevuld in Retail POS, wordt de leveranciersinformatie weergegeven in het bestand. Zo niet, zijn deze kolommen leeg.

Je kunt extra kolommen toevoegen voor elk van de leveranciers die je aan je producten wilt toevoegen met behulp van de volgende opmaak voor kolomkoppen:

 • add_supplier_1_name
 • add_supplier_1_code
 • add_supplier_1_price

Als je meerdere aanvullende leveranciers toevoegt, voeg je de volgende set kolommen toe:

 • add_supplier_2_name
 • add_supplier_2_code
 • add_supplier_2_price

Verhoog het cijfer van de kolomkop bij elke leverancier die je aan het product of de producten toevoegt. De eerste aanvullende leverancier is 1, de tweede is 2, de derde is 3, enzovoort.

  Leveranciersbestelling in Retail POS

De leverancier die is ingevuld in de kolommen "supplier_name", "supplier_code" en "supply_price" is altijd de standaardleverancier voor een product en wordt als eerste weergegeven.

De volgorde wordt bepaald aan de hand van de cijfers in de kolommen add_supplier_X_name, add_supplier_X_code en add_supplier_X_price. Om de volgorde te wijzigen, pas je het cijfer in de kolomkop aan.

Het wijzigen van de kolompositie in het CSV-/XLSX-bestand heeft geen effect op de leveranciersvolgorde in Retail POS.

(Klik om te vergroten)

Vul in de cellen onder elke kop de relevante leveranciersinformatie voor dat product in. Elk product kan geen, een of meerdere leveranciersnamen, -codes en -prijzen hebben. Als de cel leeg wordt gelaten, wordt de informatie voor die leverancier bij het importeren gewoon genegeerd voor dat specifieke product.

Als je leveranciers toevoegt aan producten met varianten, moeten alle varianten dezelfde leveranciersnaam hebben. Als een van de varianten niet dezelfde leveranciersnaam heeft als de rest van de groep, zal het importeren mislukken.

  Belangrijk

Je moet de drie kolommen met "add_supplier" (add_supplier_X_name, add_supplier_X_code en add_supplier_X_price) voor elke aanvullende leverancier invullen, anders wordt alle informatie voor die leverancier genegeerd.

Het CSV-/XLSX-bestand importeren

Wanneer het CSV-/XLSX-bestand klaar is, ga je terug naar CatalogusProducten en klik je op Importeren.

import.png

Klik op Selecteer een bestand om te uploaden... en selecteer het bestand dat je zojuist hebt gemaakt. De CSV-/XLSX-validator leest alle kolommen en wijst ze toe aan de overeenkomstige gegevensvelden binnen Retail POS.

import_products.png

Als de validator fouten ontdekt, word je naar een scherm geleid om de kolommen handmatig te matchen. Hier kun je alle niet-matchende kolommen bekijken en ze herstellen door de juiste kolom te selecteren in het vervolgkeuzemenu of door op Niet importeren te klikken om de kolom te negeren.

Nadat je de niet-gekoppelde kolommen gekoppeld of genegeerd hebt, scrol je naar beneden en klik je op Doorgaan.

continue_button.png

Als er geen fouten worden gevonden, klik je op Doorgaan met import.

Als het importproces voltooid is, ontvang je een melding met het volgende bericht: "Het importeren van je producten is voltooid. Er zijn X records toegevoegd, X records bijgewerkt en X genegeerd."

Als er records genegeerd zijn, klik je op View ignored products (CSV) (Genegeerde producten bekijken) om te zien wat je moet corrigeren.

Je import is geslaagd als er geen records zijn genegeerd. Je kunt nu de geïmporteerde leveranciers voor elk afzonderlijk product bekijken op de pagina Product bewerken in het gedeelte Catalogus > Producten.

Een voorraadbestelling met meerdere leveranciers verwerken

Als je meerdere leveranciers voor je producten gebruikt, kun je een voorraadbestelling als volgt verwerken:

1. Navigeer naar Voorraad > Voorraadbeheer en klik op Voorraad bestellen.

Multiple-Suppliers-Stock-Order-Page.png

2. Voer de bestelgegevens in:

Multiple-Suppliers-New-Purchase-Order.png

 • Leverancier: Klik om de leverancier voor de bestelling te kiezen. je kunt de bestelling ook aanmaken zonder een specifieke leverancier te kiezen. Deze leverancier bepaalt welke leverancierscode en leveranciersprijs wordt gebruikt voor producten die aan de bestelling worden toegevoegd en waarvan meerdere leveranciers zijn geregistreerd.
 • Ontvanger van de levering: In dit veld selecteer je de vestiging waaraan je de voorraad wilt laten leveren. Het is verplicht om een vestiging te kiezen.
 • Nummer van de leveranciersfactuur (optioneel): Wanneer je voorraad bestelt, kan je leverancier een factuurnummer meesturen. Als je het factuurnummer al hebt, kun je dit hier ter informatie voor je leverancier invoeren.
 • Leveringsdatum (optioneel): dit is de verwachte leveringsdatum van de bestelling.
 • Bestelnummer: Het bestelnummer wordt door Retail POS gegenereerd als je de vestiging op basis van de vestigingsinstellingen selecteert. Je kunt vervolgens je eigen achtervoegsels of aanpassingen toevoegen om je bestellingen gemakkelijk te kunnen identificeren.
 • Opmerking (optioneel): Voeg informatie toe aan je bestellingen, zoals persoonlijke herinneringen of goedkeuringsnotities. Deze informatie wordt als opmerking aan je bestellingen toegevoegd en je kunt hierop zoeken voor toekomstig gebruik.
 • Voorbeeld: Bekijk de leveringsstatus van items gemakkelijk op het scherm. Deze belangrijke informatie kan je helpen voorkomen verkopen mis te lopen doordat items niet op voorraad zijn.

3. Voeg producten toe door in het zoekvak Zoek of scan om een product toe te voegen de productnaam in te voeren of de barcode te scannen, en vervolgens op het juiste product te klikken. Een product met meerdere geregistreerde leveranciers zal standaard de leverancierscode en leveranciersprijs gebruiken voor de Leverancier die in de bestelling is geselecteerd.

Multiple-Suppliers-Stock-Order-Add-Product.png

4. Klik op het product om aanvullende leveranciersinformatie te bekijken.

Multiple-Suppliers-Stock-Order-Additional-Supplier-Information.png

5. Herhaal stap 3 voor elk product dat je wilt bestellen en klik op Opslaan als je klaar bent.

  Belangrijk

Als bij een product de voor de bestelling geselecteerde leverancier niet als leverancier van dat product is toegevoegd, geeft Retail POS aan dat de bestelling producten van een andere leverancier bevat.

Klik op Toch doorgaan? om door te gaan met de bestelling, of verwijder het product uit de bestelling als het per ongeluk is toegevoegd.

Multiple-Suppliers-Stock-Order-Product-From-Different-Supplier.png

Raadpleeg voor meer informatie over het verwerken van voorraadorders onze handleiding Voorraad bestellen (inkooporder).

  Belangrijk

Meer informatie over het gebruik van leveranciersinformatie in Retail POS vind je in onze handleiding Leveranciers toevoegen en bewerken.

Was dit artikel nuttig?