Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Productverpakkingen gebruiken

beer_variants.png

Met Verpakte producten heb je de flexibiliteit om de verschillende verpakkingshoeveelheden waarin je producten beschikbaar zijn te gebruiken in de vele workflows in de winkel, van bestelling tot verkoop.

Je kunt bestellen in de hoeveelheid die je leverancier aan je verkoopt en wanneer je de producten in je winkel ontvangt, kun je ze eenvoudig opsplitsen in de producten die je aan je klanten verkoopt — zo optimaliseer je het voorraadbeheer van al je verpakte producten.

Productverpakkingsrelaties toewijzen

Verpakte producten kun je het beste beheren met Producten met varianten om de hoeveelheidsniveaus weer te geven. Hierdoor kun je de verpakkingsrelaties bekijken en bewerken binnen één product.

We raden aan om deze aan te maken als een Product met varianten, met behulp van de gids een product met varianten toevoegen, voordat je verdergaat. Je kunt ook Standaardproducten gebruiken.

1. Navigeer naar Catalogus > Producten en zoek het product waaraan je verpakkingsrelatie(s) wilt toewijzen, zo nodig met behulp van de filters.

catalog_product_beer.png

2. Klik op het potlood Bewerken voor het betreffende product om de pagina Product bewerken te openen.

edit_product.png

3. Blader naar de sectie Varianten en zorg ervoor dat alle hoeveelheden waaraan je verpakkingsrelaties wilt toekennen, zijn vertegenwoordigd.

variants_of_beer.png

4. Klik op de eerste variant om deze te vergroten en selecteer Verpakking.

variant_packaging.png

5. Er zijn twee verpakkingsrelaties die aan het product kunnen worden toegewezen:

 • De producten waarvan "X" afkomstig is
  • Als het product afkomstig is van andere producten, voeg dan hier de producten toe waar het van afkomstig is. Een enkele fles bier kan bijvoorbeeld worden opgesplitst in een 6-pack en een 12-pack.

   beer_comes_from.png
 • Het product waarin "X" zich opsplitst
  • Als het product zich opsplitst in een ander product, voeg dan het product waar het zich in opsplitst hier toe. Een enkele fles bier kan bijvoorbeeld niet verder worden opgesplitst, maar een 6-pack kan worden opgesplitst in 6 afzonderlijke enkele flessen.

   beer_breaks_into.png


     Belangrijk

   Producten kunnen zich maar in één ander product opsplitsen.

6. Klik op Een productrelatie toevoegen in de relevante relatiesectie.

add_product_relationship.png

7. Selecteer een productvariant met behulp van het vak Zoeken of scannen om een product toe te voegen en voer de bijbehorende hoeveelheid in het vak Qty (aantal) in. Deze productvariant MOET een van de varianten zijn binnen het product waarmee je werkt, losse producten kunnen niet worden verpakt.

De toegevoegde relaties kunnen alleen betrekking hebben op het volgende niveau boven of onder het product waaraan je de relaties toevoegt. Bijvoorbeeld: doos met 12-packs > 4x 12-pack > 12 enkele flessen.

packaging_example.png

  Tip

Als aan een product een relatie 'is afkomstig van' en/of 'splitst zich op in' is toegevoegd, wordt die relatie automatisch aan de bijbehorende producten toegevoegd.

8. Herhaal stappen 4 tot en met 7 totdat alle verpakkingsrelaties zijn toegevoegd.

9. Klik op Opslaan als alle relaties zijn toegevoegd.

Verpakte producten opsplitsen

Door verpakte producten op te splitsen kun je snel je voorraad van het ene product naar het andere verschuiven om ze te verkopen in de verschillende hoeveelheden die je klanten willen.

1. Navigeer naar Catalogus > Producten en zoek het product dat je wilt opsplitsen, zo nodig met behulp van de filters.

catalog_product_beer.png

2. Klik op het product om het te vergroten en klik op Opsplitsen.

break_down.png

4. Selecteer de Vestiging waarvoor je de voorraad wilt opsplitsen uit de vervolgkeuzelijst en klik op Volgende.

Screen_Shot_2021-11-08_at_10.44.40_AM.png

5. Voer de Op te splitsen hoeveelheid in voor de producten die je wilt opsplitsen en beoordeel de wijzigingen in de Voorraadwaarde.

Screen_Shot_2021-11-08_at_10.51.49_AM.png

  Tip

In het bovenstaande scenario heeft de winkelier meer enkele flessen nodig en heeft hij ervoor gekozen om 2x 6-packs op te splitsen. De inventariswaarde laat zien dat de inventaris van 6-packs met 2 is afgenomen, terwijl de inventariswaarde van enkele flessen met 12 is toegenomen (representatief voor elke 6-pack die 6 enkele flessen bevat).

Je kunt ook meerdere producten tegelijk opsplitsen door voor elk product een geldige waarde in te voeren bij de op te splitsen hoeveelheid. Als je bijvoorbeeld 1x 12-pack wilt opsplitsen om de 2x 6-packs op te splitsen, kun je dit tegelijkertijd invoeren.

Screen_Shot_2021-11-08_at_11.33.04_AM.png

6. Zodra je de hoeveelheid hebt ingevoerd die je wilt opsplitsen en de voorraad hebt beoordeeld, klik je op Voorraad bijwerken om te voltooien.

  Belangrijk

Wanneer een product wordt opgesplitst, gebruikt Retail POS de kostprijs van het bronproduct (12-pack) en deelt dit door de waarde van het afgeleide product (enkele fles) om de kostprijs voor het afgeleide product (enkele fles) te berekenen.

Als je bijvoorbeeld een 12-pack bier hebt met een kostprijs van € 10, en je splitst dit op in 12x enkele flessen, dan worden de kosten verplaatst naar de enkele flessen als € 1,20 per stuk.

Deze kostprijs wordt vervolgens gebruikt om de gemiddelde kosten en de kosten van verkochte goederen van het product te berekenen.

Verpakte producten in voorraadtellingen

Producten met verpakkingsrelaties veranderen niets aan de manier waarop je een voorraadtelling uitvoert, omdat elk product nog steeds individuele voorraadniveaus heeft.

Screen_Shot_2021-11-18_at_9.32.19_AM.png

Als er een discrepantie wordt geregistreerd in een voorraadtelling voor een product waaraan verpakkingsrelaties zijn toegewezen, dan zal Retail POS dit markeren onder het tabblad Ongelijk bij het beoordelen van de telling. Een popover met uitroepteken zal aangeven dat de afwijking het gevolg kan zijn van een verpakt product dat buiten Retail POS is opgesplitst, maar niet in Retail POS is geregistreerd.

Screen_Shot_2021-11-17_at_3.57.10_PM.png

Klik op het Uitroepteken naast de eenheidshoeveelheid van een verpakt product om de popover voor het verschil in eenheid te openen. Dit toont een mogelijke verklaring waarom de verschillen in eenheden zijn ontstaan, gebaseerd op verpakkingsrelaties en getelde hoeveelheden.

Screen_Shot_2021-11-18_at_9.48.51_AM.png

In het bovenstaande voorbeeld laten de afwijkingen zien dat de getelde voorraad voor het Goed bier / 6-pack 2 eenheden minder telt dan de verwachte voorraad. De getelde voorraad voor het Goed bier / enkele fles, waarin het Goed bier / 6-pack zich opsplitst, was 12 eenheden meer dan de verwachte voorraad.

Dit zou suggereren dat de 2 eenheden minder voor het Goed bier / 6-pack buiten Retail POS zijn opgesplitst, maar niet zijn geregistreerd in Retail POS, en dat wat is geteld dus correct is.

Voor dit specifieke scenario zijn geen wijzigingen nodig en kan de voorraadtelling worden voltooid om de voorraad te corrigeren.

Screen_Shot_2021-11-17_at_3.56.51_PM.png

Er kunnen scenario's zijn waarbij de getelde voorraad niet direct overeenkomt met de verpakkingsrelatie zoals hierboven. In deze gevallen raden we aan om de betreffende items opnieuw te tellen voordat je de voorraadtelling voltooit.

Raadpleeg voor meer informatie over het verwerken van een voorraadtelling onze gids Wat is een voorraadtelling en hoe voltooi ik er een?

Was dit artikel nuttig?