Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Volgcategorieën gebruiken met Retail POS (X-Series) en Xero

 Beschikbaarheid per abonnement

  Lite   Pro   Enterprise    |     Standaard    Geavanceerd  

 

 

Met Retail POS kun je nu de verkopen van elk verkooppunt volgen in je Xero-volgcategorieën, zodat je de informatie krijgt die je nodig hebt om te rapporteren over transacties per vestiging of kanaal, zodat je kunt inzoomen op verschillende onderdelen van je bedrijf. Je kunt deze functie gebruiken om te zien hoe elk van je locaties presteert of om je winkelverkopen te vergelijken met e-commerceverkopen.

Volgcategorieën instellen in Retail POS

1. Navigeer in Retail POS naar Configuratie > Apps.
Xero-Apps-Page.png

2. Klik naast de Xero-integratie op het potloodpictogram om de instellingen te bewerken.
Xero-Apps-Page-Edit-Pencil.png

3. Scroll naar de onderkant van de pagina naar het gedeelte Volgcategorieën en klik op de aan/uit-knop om Volgcategorieën in te schakelen.

Xero-Tracking-Categories-Disabled.png

4. Selecteer van welke categorie van je Xero-account je de verkopen wilt volgen. De namen van de categorieën weerspiegelen je instellingen in Xero, d.w.z. Verkopen bijhouden van categorie X in je Xero-account.

enable_tracking_categories.png

5. Als je maar één actieve volgcategorie in Xero hebt, of geen volgcategorieën in Xero hebt ingesteld, dan heb je de mogelijkheid om nog een volgcategorie aan Xero toe te voegen.

add_tracking_category.png

6. Voer de naam in van de volgcategorie die je wilt aanmaken en druk op Enter (Windows) of Return (Mac) op je toetsenbord. Deze nieuwe volgcategorie wordt aangemaakt in Retail POS en gesynchroniseerd met je Xero-account.

7. In de kolom Je vestiging zie je je vestigingen in Retail POS, en als je Shopify, WooCommerce of BigCommerce hebt geïntegreerd met Retail POS, verschijnen deze ook als kanaal in deze kolom. Naast elk verkooppunt/kanaal selecteer je in het vervolgkeuzemenu onder Koppelen aan Xero de volgoptie waaraan je het wilt koppelen.

Xero-Tracking-Categories-Select-Tracking-Option.png

8. Als je een nieuwe volgoptie wilt aanmaken, begin dan met het typen van de naam van de volgoptie. Je wordt dan gevraagd om "X" toe te voegen als nieuwe volgoptie. Deze optie wordt dan aangemaakt in Retail POS en gesynchroniseerd met je Xero-account.

Xero-Tracking-Categories-Select-Tracking-Option-Add-New.png

9. Als je tevreden bent met de instelling van je volgcategorie, klik je op Wijzigingen opslaan.

Xero-Tracking-Categories-Save-Changes.png

Volgcategorieën instellen in Xero

Je kunt ook volgcategorieën en -opties maken in Xero en ze synchroniseren met Retail POS.

 1. Klik in Xero op Accounting (Boekhouding).
  Tracking-Categories-Xero-Click-Accounting.png
 2. Klik op Advanced (Geavanceerd).
  Tracking-Categories-Xero-Click-Advanced.png
 3. Klik op Tracking categories (Volgcategorieën).
  Tracking-Categories-Xero-Click-Tracking-Categories.png
 4. Klik op Add tracking category (Volgcategorie toevoegen).
  Tracking-Categories-Xero-Add-Tracking-Categories.png
 5. Geef je volgcategorie een naam en voeg er opties aan toe. Als dit klaar is, klik je op Save (Opslaan).Tracking-Categories-Xero-New-Category.png

Met Xero kun je maar twee actieve volgcategorieën tegelijk hebben.

Zodra je een categorie en opties hebt aangemaakt, kun je op elk moment meer opties toevoegen. Je kunt ook de naam van je categorie of categorieopties wijzigen.

Tracking-Categories-Xero-Tracking-Category-Options.png

Als je een volgcategorie of -optie bewerkt/toevoegt in Xero, moet je deze opties weer synchroniseren in Retail POS.

 1. Navigeer in Retail POS naar Configuratie > Apps.
  Xero-Apps-Page.png

 2. Klik naast de Xero-integratie op het potloodpictogram om de instellingen te bewerken.
  Xero-Apps-Page-Edit-Pencil.png

 3. Klik op Synchroniseren vanuit Xero.
  Xero-Tracking-Categories-Sync-From-Xero.png

Retail POS gebruiken met volgcategorieën

Zodra volgcategorieën zijn ingeschakeld in je Retail POS/Xero-integratie, bevatten je facturen voor kassasluitingen, verkopen op rekening en inkooporders een kolom met de naam van je volgcategorie. De bijbehorende volgoptie verschijnt naast elk regelitem.

Image_2019-10-07_at_12.06.03_PM.png

Volgcategorieën gebruiken in de rapportage van Xero

Zodra je volgcategorieën in Retail POS in kaart zijn gebracht en zijn opgenomen in transacties die naar Xero worden gestuurd, kun je erop filteren in Xero-rapporten die aangepaste rapportkolommen gebruiken. Deze rapporten zijn Xero's Profit and Loss report, Balance Sheet, Movements in Equity, and Statement of Cashflow (Winst-en-verliesrekening, Balans, Mutaties in het eigen vermogen en Kasstroomoverzicht).

 1. Klik in Xero op Accounting (Boekhouding).
  Tracking-Categories-Xero-Click-Accounting.png
 2. Klik op Reports (Rapporten).
  Tracking-Categories-Xero-Reports.png
 3. Klik op het rapport dat je wilt bekijken en houd er rekening mee dat het rapport aangepaste rapportkolommen moet gebruiken.
  Tracking-Categories-Xero-Select-Report.png
 4. Klik op Filter (Filteren).
  Tracking-Categories-Xero-Select-Filter.png
 5. Je ziet dan elk van je volgcategorieën in een lijst. Je kunt ervoor kiezen om het rapport te filteren door de opties van je volgcategorieën op te nemen. Klik na het selecteren op Apply (Toepassen).
  Tracking-Categories-Xero-Apply-Filters.png
 6. Klik op Update (Bijwerken) om je rapport te bekijken.
  Tracking-Categories-Xero-Update-Report.png

Was dit artikel nuttig?