Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Een prijslijst exporteren

Navigeer naar Catalogus -> Prijslijsten en klik op de naam van de prijslijst die je wilt exporteren.

Klik op de knop Prijslijst exporteren. Je CSV-prijslijstbestand wordt gedownload.

  Belangrijk

Geëxporteerde prijslijsten hebben een ID voor elk item. Als je het geëxporteerde bestand wilt gebruiken om een NIEUWE prijslijst aan te maken in plaats van een bestaande prijslijsten te bewerken, verwijder dan de kolom ID.


Bekijk dit artikel voor meer informatie over het uitvoeren van verkopen met prijslijsten.


Was dit artikel nuttig?