Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Belasting verwijderen uit een verkoop

Met het Verkoopscherm kun je indien nodig belastingen verwijderen uit een verkoop.

Belasting verwijderen uit een verkoop:

  1. Voeg de producten die je wilt verkopen toe aan het verkoopscherm.
  2. Navigeer naar de onderkant van het scherm en klik op Tax (Belasting). Er verschijnt nu een lijst met alle belastingen in de verkoop en de waarde van elk van deze belastingen.
  3. Klik op het verwijderpictogram naast de belasting die je wilt verwijderen.
  4. Voltooi de verkoop zoals gewoonlijk.

Als je eenmaal de belasting van een verkoop hebt verwijderd, kun je deze niet meer toevoegen.

Voor informatie over het verwijderen of wijzigen van het belastingtarief voor individuele klanten, raadpleeg je ons artikel Klantspecifieke belastingtarieven instellen.

Was dit artikel nuttig?