Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Kosten van verkochte goederen in Retail POS (X-Series)

Kosten van verkochte goederen

Voordat je begint:

  • Neem de waarde van je voorraad en maak hiervan een handmatige journaalboeking voor de waarde van de inventaris in Xero. Je moet de totale waarde van je huidige voorraad invoeren in deze journaalboeking. Om deze informatie in Retail POS te vinden, voer je een voorraadrapport -> alle voorraadniveaus uit en navigeer je naar de kolom Totale voorraadwaarde.

  • Controleer je producten en zorg ervoor dat je kostprijzen allemaal kloppen.

  • Om deze functie goed te laten werken, raden we je aan om regelmatig gedeeltelijke voorraadtellingen uit te voeren met de functie voor voorraadtellingen van Retail POS. Dit is om ervoor te zorgen dat je gemiddelde kosten en voorraadniveaus nauwkeurig en up-to-date zijn. We raden ook aan om voorraadbestellingen en voorraadoverdrachten te gebruiken voor al je voorraadbeheer.

  • Als je voorraadbestellingen uitvoert, zorg er dan voor dat je ze in Xero plaatst. Dit is zodat je voorraadactiva worden verhoogd/verlaagd op basis van voorraadbewegingen.

  Belangrijk

Als je geen voorraadprijzen of voorraden bijhoudt, gebruik deze functie dan niet. Kosten van verkochte goederen worden alleen berekend op producten met een kostprijs en voorraad.

Wat zijn kosten van verkochte goederen?

De kosten van verkochte goederen (of "COGS") zijn de directe kosten die gemoeid zijn met het inkopen of maken van de producten die je verkoopt. Dit kan de inkoopprijs zijn van de dingen die je koopt of de productiekosten van de dingen die je maakt.

Zodra dit is ingeschakeld, worden je kosten van verkochte goederen automatisch gesynchroniseerd van Retail POS naar Xero wanneer je je kassa sluit en worden ze opgenomen wanneer de goederen zijn verkocht. Dit betekent dat wanneer je een product verkoopt, de kosten voor het product (COGS) en de opbrengst van de verkoop in dezelfde boekhoudperiode worden opgenomen.

Het is eenvoudig om je brutowinst te berekenen, maar nog belangrijker is dat de functie voor kosten van verkochte goederen van Retail POS je in real-time inzicht geeft in de werkelijke financiële prestaties van je bedrijf. Krijg inzicht in Xero door te zien hoe je winst zich verhoudt tot je huur, lonen, marketing en andere zakelijke uitgaven.

Hoe werkt het?

Als je een verkoop doet in Retail POS waarbij kosten van verkochte goederen is ingeschakeld, nemen we de kosten die zijn gekoppeld aan de verkochte producten en tellen we deze waarden op als onderdeel van de kassasluiting. We posten deze als een factuur. Het verschijnt ook als een bedrag op het overzichtsrapport van de kassasluiting.

Als kosten van verkochte goederen is ingeschakeld, heb je nu twee facturen die naar Xero worden gestuurd als je je kassa sluit. Eén daarvan is de factuur voor de verkoop bij sluiting van de kassa en één is de factuur die je kosten van verkochte goederen en voorraadactiva bevat.

Kosten van verkochte goederen die berekend zijn op open 'Op rekening'-verkopen worden ook in Xero geboekt op het moment dat de verkoop plaatsvindt, ongeacht of er al betaald is.

  Belangrijk

  • Deze factuur met kosten van verkochte goederen zal altijd een nulfactuur zijn. Als je voorraadactiva met een 'x' bedrag afnemen, verhoogt Retail POS je kosten van verkochte goederen met hetzelfde bedrag, wat resulteert in een factuur met een saldo van nul euro.

  • Kosten van verkochte goederen wordt niet berekend over opgeslagen/openstaande verkopen. Opzij gelegde verkopen worden op Xero geplaatst zodra deze verkopen zijn gesloten.

  • Als je een verkoop hebt geannuleerd nadat je de kassa hebt gesloten, moet je contact opnemen met support om je kassa opnieuw te laten berekenen en opnieuw naar Xero te laten sturen.

Kosten van verkochte goederen op Xero plaatsen inschakelen

Om het boeken van kosten van verkochte goederen naar Xero vanuit je winkel mogelijk te maken:

1. Navigeer naar Configuratie -> Add-ons -> Xero.

2. Scroll naar Expenses (Uitgaven) en klik op Asset (Activa) onder de kop How do you want to record your inventory purchase? (Hoe wil je je voorraadaankoop vastleggen?).

Screen_Shot_2020-09-24_at_12.43.52_PM.png

3. Er verschijnen twee velden:

  • Op voorraad: Je moet een activarekening in kaart brengen.
  • Kosten van verkochte goederen: Je moet een kostenrekening in kaart brengen.

Als je nog geen accounts hebt ingesteld in Xero, kun je deze aanmaken in Retail POS en worden ze voor je gesynchroniseerd met Xero.

Screen_Shot_2020-09-24_at_3.49.14_PM.png

Je kunt de rekening dan in Xero bekijken en bewerken om ervoor te zorgen dat de juiste belastingtarieven worden toegepast, of je kunt de rekening eerst in Xero aanmaken.

  Belangrijk

Je kunt andere eisen stellen aan de onkostenrekening, afhankelijk van hoe je momenteel je Xero-account beheert. Daarom raden we je sterk aan contact op te nemen met je boekhouder of accountant om je te helpen deze rekening toe te voegen aan Xero.

4. Zodra je de rekeningen hebt geselecteerd in de velden Op voorraad en Kosten van verkochte goederen, klik je op Opslaan.


Wanneer de sluiting van de kassa wordt geboekt naar Xero, zal Retail POS de kosten van verkochte goederen nemen voor alle verkopen die tijdens die periode van kassasluiting zijn gedaan en een factuur met kosten van verkochte goederen sturen.

Op de factuur met kosten van verkochte goederen staan twee regels: 1. Het crediteren van de toegewezen voorraadrekening die is aangemaakt in de Retail POS-/Xero-instellingen. 2. Debiteren van de rekening met kosten van verkochte goederen die is toegewezen in de Retail POS-/Xero-instellingen.

Bij voorraadbestellingen zal Xero na ontvangst de inkooprekening debiteren die is toegewezen op de productpagina. Als er geen inkooprekeningcode is toegewezen aan de productpagina, boekt Retail POS af van de standaard inkooprekening die is toegewezen op de instellingenpagina van Xero.


Was dit artikel nuttig?