Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Scanbare barcodes toevoegen en bewerken

In Retail POS kun je naast de SKU (Stock Keeping Unit) meerdere andere barcodes toevoegen die gescand kunnen worden. Deze kunnen vastgelegd worden voor standaard producten en varianten, en kunnen gebruikt worden voor scan- en verkoopdoeleinden en voorraadbeheer, zonder dat je producten intern niet meer aan de SKU kan herkennen.

Ondersteunde typen barcodes:

 • Automatisch gegenereerd: de automatisch gegenereerde SKU's van Retail POS
 • Aangepaste codes: alle andere codes
 • EAN: Europees Artikel Nummer
 • ISBN: Internationaal Standaard Boek Nummer
 • ITF: Interleaved Two of Five
 • JAN: Japans Artikel Nummer
 • UPC: Universal Product Code

Hoe kan een product meerdere barcodes hebben?

De SKU (Stock Keeping Unit) is meestal de hoofdproductcode die gebruikt wordt voor de verkoop, voorraadbeheer en klantgericht materiaal, zoals kassabonnen, labels en e-commerce.

Producten hebben echter vaak meerdere codes voor extern gebruik. Een enkel boek kan bijvoorbeeld zowel een UPC, EAN en ISBN als een interne SKU hebben.

SKU codes

In Retail POS kun je al deze codes vastleggen en scannen voor de volgende doeleinden:

 • Voorraad ontvangen.
 • Promoties toevoegen/bewerken.
 • Producten aan het verkoopscherm toevoegen.
 • Producten aan de sneltoetsconfiguratie toevoegen.
 • Producten aan een voorraadbestelling toevoegen.
  • Niet ondersteund via CSV-import.

De code die je als eerste in Retail POS vastlegt, is de code die je in heel Retail POS terugvindt, en op je kassabonnen, labels en e-commerce-integratie. De secundaire codes zijn alleen zichtbaar op de pagina's "Product toevoegen" en "Product bewerken".

Preview of product

Dat betekent dat je verschillende barcodes op het verkoopscherm kan scannen zonder dat de klant deze te zien krijgt, zoals de UPC. Ook blijft het mogelijk op producten te herkennen aan de SKU.

Deze codes zijn alleen voor intern gebruik. Ze kunnen in bulk geïmporteerd worden met een CSV-bestand, maar ze kunnen niet uit het systeem geëxporteerd worden nadat ze geïmporteerd zijn, niet via CSV-export en niet via integratie.

Meerdere barcodes op standaardproducten toevoegen en bewerken

 1. Navigeer naar Catalogus > Producten.
 2. Klik op Product toevoegen om een nieuw standaardproduct aan te maken, of zoek een bestaand product op en klik op Product bewerken (potloodje).
 3. Onder Voorraad vind je het type SKU-code en de SKU-code zelf.
  Custom SKU code
 4. Selecteer het type SKU-code uit het keuzemenu.
  list of SKU code types
 5. Scan de barcode of voer deze in in het veld SKU-code.
  Inputting of SKU code
 6. Om meer codes toe te voegen, klik je op Nog een code toevoegen.
  You can add more types of SKU code
 7. Herhaal stap 4 t/m 6 totdat alle codes zijn vastgelegd
 8. Klik op Opslaan

Meerdere barcodes op variantproducten toevoegen en bewerken

 1. Navigeer naar Catalogus > Producten.
 2. Klik op Product toevoegen om een nieuw product met varianten aan te maken, of zoek een bestaand product en klik op Product bewerken (potloodje).
 3. Klik op de sectie Varianten om de varianten die je wilt toevoegen of bewerken uit te breiden (klik op de knop Varianten toevoegen als er nog geen varianten zijn).
  Multi Barcodes Product variants
 4. Selecteer het Type SKU-code in het vervolgkeuzemenu.
  Variant product SKU Type
 5. Scan de barcode of voer deze in in het veld SKU-code.
  Variant Product SKU Code
 6. Om meer codes toe te voegen, klik je op Nog een code toevoegen.
  Variant products adding SKU codes
 7. Herhaal stap 4 t/m 6 totdat alle codes zijn toegevoegd of bewerkt.
 8. Klik op Opslaan.

Meerdere barcodes in bulk importeren met CSV/XLSX

Retail POS ondersteunt het in bulk importeren van meerdere barcodes via een CSV/XLSX-spreadsheet, maar ondersteunt het bewerken of exporteren via een CSV/XLSX-spreadsheet NIET.

Het is mogelijk om meerdere barcodes in bulk te importeren met een CSV- of XLSX-bestand. Als je een grote catalogus hebt, kun je zo snel en eenvoudig voor elk product meerdere barcodes vastleggen.

We raden je ten zeerste aan om de onderstaande instructies aandachtig door te lezen en te zorgen dat je alle stappen tot in de puntjes volgt om te voorkomen dat er fouten optreden.

Eenmaal geïmporteerd, moeten de barcodes op individuele productbasis in de Retail POS-app worden bewerkt. Raadpleeg de bovenstaande secties voor instructies.

 1. Om te beginnen navigeer je naarCatalogus > Producten.
 2. Exporteer de huidige productcatalogus als CSV/XLSX. Je kunt de hele catalogus of een deel ervan met behulp van de filters exporteren. Nadat je de gewenste producten hebt geïdentificeerd en geselecteerd, klik je op Lijst exporteren en selecteer je CSV-indeling of XLSX-indeling.
  Export list button
 3. Open het gedownloade CSV-/XLSX-bestand in Microsoft Excel, of gebruik gratis spreadsheetsoftware zoals Google Docs,Open Office of Libre Office

  Nadat je het bestand geopend hebt, MOET je alle voorraadkolommen verwijderen (inclusief de koppen) om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen aan je voorraadniveaus gedaan worden wanneer je het bestand weer importeert.

 4. Daarna kun je kolommen toevoegen voor elk van de typen barcodes die je aan je producten toe wil voegen.
  Retail POS herkent de volgende barcodes: EAN, ISBN, ITF, JAN, UPC en aangepaste codes. Gebruik de relevante kolomkoppen hieronder:
  • sku_code_upc
  • sku_code_isbn
  • sku_code_ean
  • sku_code_itf
  • sku_code_jan
  • sku_code_custom
  Imported CSV/XLSX file
 5. Vul de cellen met de relevante barcodes. Voor elk product kan je voor elk barcodetype geen, één of meerdere barcodes invullen. Als je de cel leeg laat, wordt dat type barcode bij het importeren gewoonweg genegeerd voor dat specifieke product.

  Als je een andere code als hoofdcode wilt vastleggen (een code die je in heel Retail POS terugvindt, en op je kassabonnen) in plaats van de gewone SKU, zoals een ISBN of UPC, dan kun je de code in de betreffende kolom invullen en deze naar de SKU-kolom kopiëren.
  SKU upc
  Je kunt de normale SKU-code voor het product nog steeds vastleggen door het in een aangepaste codekolom in te voegen.
  SKU custom

 6. Zodra de CSV/XLSX is voltooid, navigeer je terug naar Catalogus>Producten en klik je op Importeren.
  Import products button
 7. Klik op Selecteer een bestand om te uploaden en selecteer het bestand dat je net hebt aangemaakt. De CSV/XLSX-validator leest alle kolommen en wijst ze toe aan de bijbehorende gegevensvelden binnen Retail POS.
  Uploading CSV/XLSX file
  Als de validator fouten detecteert, word je naar het onderstaande scherm met kolommen geleid. Hier kun je alle niet-matchende kolommen bekijken en aanpassen door de juiste kolom in het vervolgkeuzemenu te selecteren of door op Niet importeren te klikken om de kolom te negeren.
  Unmatched columns
 8. Wanneer niet-matchende kolommen gematcht of genegeerd zijn, scrol dan omlaag en klik op Doorgaan.
  Continue button
 9. Als er geen fouten zijn gevonden, klik dan op Doorgaan met importeren.Zodra de import is voltooid, ontvang je de melding "Het importeren van je producten is voltooid. Er zijn X records toegevoegd, X records bijgewerkt en X genegeerd."

  Als er records genegeerd zijn, klik je op View ignored products (CSV) (Genegeerde producten bekijken) om te zien wat je moet corrigeren.

  De import is geslaagd als er geen records zijn genegeerd. Je kunt nu de geïmporteerde barcodes voor elk afzonderlijk product zien op de pagina Product bewerken in de sectie Catalogus>Producten.

  Multi Barcodes Variant Product SKU

De leverancierscode van je product wordt nog steeds gebruikt in voorraadbestellingen en wordt vastgelegd in het gegevensveld Leverancierscode op de pagina "Product toevoegen" of "Product bewerken".

Wat nu?

Producten importeren met behulp van een spreadsheet

Producten in bulk importeren in je Retail POS-winkel.

Meer informatie

Productcategorieën beheren

Gebruik productcategorieën om je catalogus te ordenen en bij te houden.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?