Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Meerdere leveranciers voor producten in Retail POS (X-Series)

Voorbeeld van een lijst met meerdere leveranciers

In Retail POS kun je meerdere leveranciers aan je producten toevoegen. Dit kun je doen bij standaardproducten en producten met varianten, zodat de producten specifieke leveranciercodes en leveranciersprijzen bevatten.

Bij het bestellen van voorraad is de geregistreerde leveranciersinformatie dynamisch en verandert deze afhankelijk van welke leverancier je hebt op het bestelformulier hebt geselecteerd.

Meerdere leveranciers gebruiken

Een leverancier is waar je je product(en) vandaan haalt. Verschillende producten kunnen verschillende leveranciers hebben en sommige producten kunnen bij meerdere leveranciers worden besteld.

Doordat je in Retail POS meerdere leveranciers kunt vastleggen, kun je voor elke leverancier de leverancierscode en leveranciersprijs vastleggen bij je producten. Bovendien kun je snel en eenvoudig je product(en) bij die leverancier bestellen in Retail POS.

Zodra je een leverancier aan een product hebt toegevoegd (zie de sectie Meerdere leveranciers aan een product toevoegen en bewerken hieronder voor gedetailleerde stappen), wordt de leveranciersinformatie van een product weergegeven op de pagina Catalogus > Producten in de kolom Leverancier.

Leverancierskolom op de pagina

De eerste leverancier die je invoert wordt weergegeven in de kolom "Leverancier". De aanwezigheid van overige leveranciers wordt met en X extra aangeduid. Retail POS geeft echter dynamisch een aanvullende leverancier aan in plaats van de eerste leverancier, als je met behulp van de filters naar die aanvullende leverancier hebt gezocht.

Leverancierskolom op de pagina, voorbeeld 2

Je kunt ook op de betreffende rij klikken om het product uit te vouwen en het tabblad Andere gegevens selecteren om de leveranciersnaam, leverancierscode en leveranciersprijs te zien die voor dat product zijn geregistreerd.

Details van de producten en leveranciers

Tijdens het bestellen van voorraad zal een product met meerdere geregistreerde leveranciers standaard de leverancierscode en leveranciersprijs gebruiken van de leverancier die bij de bestelling is geselecteerd.

Voorraadbestelling eerste leverancier

Als er een andere leverancier wordt geselecteerd nadat het product of de producten zijn toegevoegd, zullen de leverancierscode en leveranciersprijs dynamisch veranderen om overeen te komen met wat er voor dat product is vastgelegd.

Aanvullende leveranciers bij voorraadbestelling

Leveranciersinformatie kan voor elk product worden bekeken vanuit de voorraadorder door op het product te klikken om het uit te vouwen.

Informatie over aanvullende leveranciers

Meerdere leveranciers aan een product toevoegen en bewerken

Volg de onderstaande stappen om meerdere leveranciers aan je producten toe te voegen of te bewerken:

 1. Navigeer naar Catalogus > Producten.
 2. Klik op Product toevoegen om een nieuw standaardproduct of product met varianten aan te maken, of zoek een bestaand product, klik op de rij om het uit te vouwen en klik op Bewerken.
 3. Op de pagina "Nieuw product" of "Product bewerken" vind je onder Voorraad het gedeelte Leveranciersinformatie.
  Productpagina
 4. Selecteer de Leverancier uit de vervolgkeuzelijst. Als de leverancier nog niet is aangemaakt in Retail POS, voer dan de naam van de leverancier in in het veld Alle leveranciers doorzoeken en klik op "X" als een nieuwe leverancier toevoegen.
 5. Voer de leverancierscode (indien van toepassing) in het veld Leverancierscode in.
 6. Voer de leveranciersprijs in het veld Leveranciersprijs in.
  Voorbeeld één leverancier
 7. Om aanvullende leveranciers toe te voegen, klik op Nog een leverancier toevoegen
  Nog een voorbeeld van één leverancier
 8. Herhaal stap 4-7 totdat je alle leveranciers hebt vastgelegd.
 9. Klik op Opslaan

Meerdere leveranciers in bulk importeren via een CSV-/XLSX-bestand

Voordat je begint

Het is belangrijk om te weten dat Retail POS wel bulkimport van meerdere leveranciers via CSV-/XLSX-bestanden ondersteunt, maar het bewerken of exporteren via CSV-/XLSX-bestanden op dit moment niet mogelijk is.

We raden je ten zeerste aan om de onderstaande instructies aandachtig door te lezen en te zorgen dat je alle stappen tot in de puntjes volgt om te voorkomen dat er fouten optreden.

Na het importeren moeten de leveranciers per product worden bewerkt in Retail POS. Raadpleeg het gedeelte Meerdere leveranciers aan een product toevoegen en bewerken hierboven voor instructies over hoe je dit doet.

Je kunt nu meerdere leveranciers in bulk importeren met CSV-/XLSX-bestanden. Hierdoor kun je snel en eenvoudig meerdere leveranciers voor elk product in een grote catalogus vastleggen.

Een productlijst exporteren

Om te beginnen navigeer je naarCatalogus > Producten.

Het eerste wat je moet doen is je huidige productcatalogus naar een CSV- of XLSX-bestand exporteren. Je kunt je hele catalogus exporteren, of een deel ervan met behulp van de filters.

Zodra je de gewenste producten hebt geïdentificeerd, klik je op Lijst exporteren en selecteer je CSV-indelingof XLSX-indeling.

Exportlijst retail

Open het gedownloade CSV-/XLSX-bestand in Microsoft Excel, of gebruik gratis spreadsheetsoftware zoals Google Docs,Open Office of Libre Office

Het CSV-/XLSX-bestand opmaken

Nadat je het bestand geopend hebt, MOET je alle voorraadkolommen verwijderen (inclusief de koppen) om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen aan je voorraadniveaus gedaan worden wanneer je het bestand weer importeert.

De bestaande kolommen "supplier_name", "supplier_code" en "supply_price" hebben betrekking op de standaardleverancier van je product. Als deze al zijn ingevuld in Retail POS, wordt de leveranciersinformatie weergegeven in het bestand. Zo niet, zijn deze kolommen leeg.

Je kunt extra kolommen toevoegen voor elk van de leveranciers die je aan je producten wilt toevoegen met behulp van de volgende opmaak voor kolomkoppen:

 • add_supplier_1_name (toevoegen_leverancier_1_naam)
 • add_supplier_1_code (toevoegen_leverancier_1_code)
 • add_supplier_1_price (toevoegen_leverancier_1_prijs)

Als je meerdere aanvullende leveranciers toevoegt, voeg je de volgende set kolommen toe:

 • add_supplier_2_name (toevoegen_leverancier_2_naam)
 • add_supplier_2_code (toevoegen_leverancier_2_code)
 • add_supplier_2_price (toevoegen_leverancier_2_prijs)

Verhoog het cijfer van de kolomkop bij elke leverancier die je aan het product of de producten toevoegt. De eerste aanvullende leverancier is 1, de tweede is 2, de derde is 3, enzovoort.

De leverancier in de kolommen supplier_name (leverancier_naam), supplier_code (leverancier_code) en supply_price (leverancier_prijs) vormen altijd de standaardleverancier voor een product en worden het eerst weergegeven.
De bestelling wordt in numerieke volgorde weergegeven met de kolommen add_supplier_X_name (toevoegen_leverancier_X_naam), add_supplier_X_code (toevoegen_leverancier_X_code) en add_supplier_X_price (toevoegen_leverancier_X_prijs). Verander de getalwaarde in de kop van de kolom om de volgorde te wijzigen.

Het wijzigen van de kolompositie in het CSV-/XLSX-bestand heeft geen effect op de leveranciersvolgorde in Retail POS.

(Klik om te vergroten)

Vul in de cellen onder elke kop de relevante leveranciersinformatie voor dat product in. Elk product kan geen, een of meerdere leveranciersnamen, -codes en -prijzen hebben. Als de cel leeg wordt gelaten, wordt de informatie voor die leverancier bij het importeren gewoon genegeerd voor dat specifieke product.

Als je leveranciers toevoegt aan producten met varianten, moeten alle varianten dezelfde leveranciersnaam hebben. Als een van de varianten niet dezelfde leveranciersnaam heeft als de rest van de groep, zal het importeren mislukken.

Je moet de drie leverancierskolommen add_supplier_X_name (toevoegen_leverancier_X_naam), add_supplier_X_code (toevoegen_leverancier_X_code) en add_supplier_X_price (toevoegen_leverancier_X_prijs) invullen voor elke aanvullende leverancier. Anders wordt alle informatie over deze leverancier genegeerd.

Het CSV-/XLSX-bestand importeren

Als de CSV/XLSX is voltooid, ga naar Producten en klik op Importeren.

Retail importeren

Klik op Selecteer een bestand om te uploaden... en selecteer het bestand dat je zojuist hebt gemaakt. De CSV-/XLSX-validator leest alle kolommen en wijst ze toe aan de overeenkomstige gegevensvelden binnen Retail POS.

Retail producten importeren

Als de validator fouten ontdekt, word je naar een scherm geleid om de kolommen handmatig te matchen. Hier kun je alle niet-matchende kolommen bekijken en ze herstellen door de juiste kolom te selecteren in het vervolgkeuzemenu of door op Niet importeren te klikken om de kolom te negeren.

Nadat je de niet-gekoppelde kolommen gekoppeld of genegeerd hebt, scrol je naar beneden en klik je op Doorgaan.

Knop Toch doorgaan

Als er geen fouten worden gevonden, klik je op Doorgaan met import.

Als het importproces voltooid is, ontvang je een melding met het volgende bericht: "Het importeren van je producten is voltooid. Er zijn X records toegevoegd, X records bijgewerkt en X genegeerd."

Als er records genegeerd zijn, klik je op View ignored products (CSV) (Genegeerde producten bekijken) om te zien wat je moet corrigeren.

Je import is geslaagd als er geen records zijn genegeerd. Je kunt nu de geïmporteerde leveranciers voor elk afzonderlijk product bekijken op de pagina Product bewerken in het gedeelte Catalogus > Producten.

Een voorraadbestelling met meerdere leveranciers verwerken

Als je meerdere leveranciers voor je producten gebruikt, kun je een voorraadbestelling als volgt verwerken:

 1. Ga naar Voorraad > Voorraadbeheer en klik op Voorraad bestellen.
  Knop Voorraad bestellen op de pagina Voorraadbeheer
 2. Voer de informatie over de bestelling in:
  Nieuwe inkooporder-pagina
  • Leverancier: Klik om de leverancier voor de bestelling te kiezen. Je kunt de bestelling ook aanmaken zonder een specifieke leverancier te kiezen. Deze leverancier bepaalt welke leverancierscode en leveranciersprijs wordt gebruikt voor producten die aan de bestelling worden toegevoegd en waarvan meerdere leveranciers zijn geregistreerd.
  • Ontvanger van de levering: In dit veld selecteer je de vestiging waaraan je de voorraad wilt laten leveren. Het is verplicht om een vestiging te kiezen.
  • Nummer van de leveranciersfactuur (optioneel): Wanneer je voorraad bestelt, kan je leverancier een factuurnummer meesturen. Als je het factuurnummer al hebt, kun je dit hier ter informatie voor je leverancier invoeren.
  • Leveringsdatum (optioneel): Dit is de verwachte leverdatum van de bestelling.
  • Bestelnummer: Het bestelnummer wordt door Retail POS gegenereerd als je de vestiging op basis van de vestigingsinstellingen selecteert. Je kunt vervolgens je eigen achtervoegsels of aanpassingen toevoegen om je bestellingen gemakkelijk te kunnen identificeren.
  • Opmerking (optioneel): Voeg informatie toe aan je bestellingen, zoals persoonlijke herinneringen of goedkeuringsnotities. Deze informatie wordt als opmerking aan je bestellingen toegevoegd en je kunt hierop zoeken voor toekomstig gebruik.
  • Voorbeeld: Bekijk de leveringsstatus van items gemakkelijk op het scherm. Deze belangrijke informatie kan je helpen voorkomen verkopen mis te lopen doordat items niet op voorraad zijn.
 3. Voeg producten toe door de productnaam in te typen of de barcode te scannen in het zoekveld Zoek of scan om een product toe te voegen en klik de juiste aan. Een product waar meerdere leveranciers aan zijn gekoppeld zullen standaard terugvallen op de leverancierscode en leveranciersprijs voor de Leverancier die is geselecteerd voor de bestelling.
  Een product toevoegen aan de voorraadbestelling
 4. Om informatie over aanvullende leveranciers te controleren, klik je op het product om het scherm uit te vouwen.
  Aanvullende productinformatie bij voorraadbestellingen
 5. Herhaal stap 3 voor elk product dat je wilt bestellen en klik op Opslaan als je klaar bent.

Als de leverancier van de bestelling niet is toegevoegd als de leverancier van een product, dan geeft Retail POS aan dat de bestelling producten van verschillende leveranciers bevat.
Klik op Toch doorgaan? om door te gaan met de bestelling of om een product te verwijderen uit de bestelling als deze per ongeluk was toegevoegd.
Verschillende leveranciers bij voorraadbestelling

Wat nu?

Een inkooporder aanmaken

Inkooporders worden in Retail POS gebruikt om voorraad te bestellen.

Meer informatie

Toevoegen en bewerken van leveranciers

Leveranciersinformatie gebruiken in Retail POS.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?