Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Product toevoegen

Op de pagina Producten in Retail POS kun je standaard-, variant- of samengestelde producten toevoegen aan je catalogus. Dat kan per product of in bulk met behulp van een spreadsheet.

 • Een standaardproduct is een enkel product met een enkele SKU en een eigen voorraad.
 • Een product met varianten is een groep gelijksoortige producten met verschillende kenmerken zoals maat of kleur. Elke variant is een unieke SKU met een eigen voorraad, ondergebracht in een hoofdproduct.
 • Een samengesteld product bestaat uit opgegeven aantallen van een of meer bestaande standaardproducten of producten met varianten.

Een nieuw product toevoegen

 1. Navigeer in Retail POS naar Catalogus > Producten.
 2. Klik op Product toevoegen. Je kunt ook producten in bulk importeren.

Retail-X-adding-products-import-add-products-buttons.png

Algemene productinformatie toevoegen

Voer op de pagina Nieuw product de benodigde productinformatie in om het product toe te voegen aan je Retail POS-winkel.

 1. Voer de naam van het product in. Deze naam is te zien in je rapporten, voorraadbeheer en op het verkoopscherm.
 2. Selecteer een merk in de vervolgkeuzelijst. Als het merk nog niet is aangemaakt in je winkel, gebruik dan het veld Alle merken doorzoeken om het merk een naam te geven en klik op + Als een nieuw merk toevoegen.

  Retail-X-adding-products-new-product.png

 3. Voeg een beschrijving van je product toe. Dit kunnen details van het product zijn, belangrijke verkoopargumenten voor je personeel of verzorgingsinstructies voor breekbare items. Voor winkeliers met een e-commerce-integratie is de beschrijving klantgericht en moet deze het product beschrijven.
 4. Wijs tags (categorieën van een lager niveau) toe voor filter- en zoekdoeleinden. Deze kunnen worden gebruikt om rapportage tot een bepaalde groep producten te beperken en acties op te zetten. Voor winkeliers met een eCom-integratie, zijn tags nuttig voor online zoekopdrachten.
 5. Selecteer productcategorieën (categorieën van hoog niveau) in de vervolgkeuzelijst of selecteer Toevoegen als nieuwe categorie om een nieuwe productcategorie aan te maken. Je kunt ook categorieën van niveau 2 en niveau 3 toevoegen als dat nodig is.

  Retail-X-adding-products-categories.png

 6. Schakel het selectievakje Verkopen op verkooppunt in om het product aan te merken als actief en beschikbaar voor verkoop in de winkel.

  Retail-X-adding-products-sell-on-POS.png

 7. Upload afbeeldingen door ze te slepen of door op Bladeren te klikken en ze op je computer te zoeken.
  1. Klik op Afbeeldingen kiezen.
  2. Schakel het selectievakje in om afbeeldingen te selecteren.
  3. Klik op Afbeelding toepassen om de afbeeldingen aan het product toe te voegen.

  Retail-X-adding-products-choose-image.png

Je producttype selecteren

Geef onder Voorraad op of je product een standaardproduct, variantproduct of samengesteld product is.

Retail-X-adding-products-product-type.png

Standaardproduct

 • Een product met één enkele SKU met eigen voorraad.

Product met varianten

 • Een groep soortgelijke producten met verschillende kenmerken zoals maat of kleur.
 • Elke variant is een unieke SKU met een eigen voorraad, ondergebracht in een hoofdproduct.
 • Elk product met varianten kan maximaal 3 kenmerken hebben en tot wel 200 unieke combinaties in totaal (bijv. small, rood, katoen).
 • Elke unieke combinatie vormt samen één variant, bijvoorbeeld T-Shirt − small, rood, katoen.

Samengesteld product

 • Gemaakt van gespecificeerde aantallen van een of meer bestaande standaardproducten of producten met varianten.
 • Eén SKU, maar gebruikt de voorraad van de onderliggende producten.
 • Ideaal voor multiverpakkingen of productbundels
 • Kan worden gebruikt als fractionele voorraad als je producten verkoopt in verschillende hoeveelheden, zoals wijn per glas.

SKU-codes toevoegen

De SKU is de unieke identificatiecode voor het voorraaditem van een product. Het kan een code zijn die je zelf aanmaakt of een bestaande productcode, zoals een barcode.

 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Type SKU-code :
  • Auto. gegenereerd zodat automatisch een SKU-code wordt gegenereerd.
  • UPC, EAN, ISBN, ITF, JAN voor bestaande SKU-codes van dat type.
  • Aangepaste code om je eigen SKU-code aan te maken.

  Retail-X-adding-products-skus.png

 2. Voer de bestaande of aangepaste SKU in het veld SKU-code in.
 3. Voor meerdere codes klik je op + Nog een code toevoegen en voer je het type SKU-code en de SKU-code in.

Voor samengestelde producten kun je kiezen tussen de opties Automatisch een SKU genereren wanneer het product wordt opgeslagen of een aangepaste SKU invoeren.

Retail-X-adding-products-composite-product-skus.png

Voor producten met varianten worden automatisch unieke SKU's per variant gegenereerd in het onderdeel Varianten.

Retail-X-adding-products-variants-skus.png

Leveranciersinformatie toevoegen

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Leverancier een bestaande leverancier of voeg een nieuwe toe door de naam van de leverancier in te vullen in de zoekbalk en op + Als een nieuwe leverancier toevoegente klikken.

  Retail-X-adding-products-supplier.png

 2. Als de leverancier een code nodig heeft om het product te identificeren op inkooporders, voer deze code dan in het vak Leverancierscode in.
 3. Voer in het vak Leveranciersprijs de prijs in die je voor elke eenheid betaalt.

  We raden je sterk aan de juiste leveranciersprijs toe te voegen voordat je voorraad aan het product toevoegt zodat de kosten van verkochte goederen nauwkeurig kunnen worden berekend.

 4. Als je het product bestelt bij meerdere leveranciers, klik dan op + Nog een leverancier toevoegen en voeg de details van de leverancier toe. Je kunt dan leverancierscodes en -prijzen invoeren voor meer dan één leverancier wanneer je voorraad bestelt.

Voorraadniveaus volgen

De optie Voorraad voor dit product volgen is standaard ingeschakeld en stelt je in staat om voorraadniveaus en productlocaties (indien relevant) voor producten in te voeren en bij te houden. Als je de voorraad niet wilt volgen voor dit product, bijvoorbeeld voor een servicekosten-item, schakel je het selectievakje uit. Er wordt dan weergegeven dat het product een oneindig voorraadniveau heeft.

Retail-X-inventory-levels-product-location.png

Lees voordat je de velden voor voorraadniveau voor elke vestiging instelt, meer over voorraad toevoegen aan je producten en voorraad bijhouden. We raden je aan het huidige voorraadniveau niet in te vullen wanneer je een product toevoegt, want voorraad kan het best worden toegevoegd via inkooporders om nauwkeurige rapportage te garanderen.

Voor samengestelde producten worden de voorraadniveaus bepaald aan de hand van de opgenomen producten en het aantal dat van deze producten beschikbaar is om volledige pakketten te maken. Nadat je een samengesteld product hebt aangemaakt en je terugkeert naar de pagina Producten, kun je de voorraad op elke locatie bekijken door op de pijl naast het samengestelde product te klikken om de productdetails uit te vouwen.

Retail-X-adding-products-composite-inventory.png

Producten zoeken om aan samengestelde producten toe te voegen

Als je een samengesteld product aanmaakt, kun je meerdere producten zoeken en toevoegen om het samengestelde product aan te maken.

 1. Gebruik onder Producten het vak Producten zoeken om toe te voegen om een product te zoeken op naam of SKU.

  Retail-X-adding-products-composites-search.png

 2. Klik op het product om het aan je lijst toe te voegen. Je wordt gevraagd een variant te selecteren voor producten met varianten.
 3. Pas het aantal aan als je meerdere producten aan je samengestelde product wilt toevoegen.

  Je kunt ook samengestelde producten maken van fractionele voorraad, bijvoorbeeld een glas wijn (0,2) van een fles die vijf glazen (0,2 x 5 = 1 fles) bevat. Zodra je dit hebt toegevoegd als product, kun je het beginnen te verkopen en wordt de voorraad voor de fractionele hoeveelheid van het samengestelde product voor je berekend.

 4. Herhaal dit totdat alle producten zijn toegevoegd. Je kunt het prullenbakpictogram gebruiken om producten te verwijderen als dat nodig is.

Verpakkingsrelaties tussen producten toevoegen

Stel verpakkingsrelaties in door dit product aan andere SKU's te koppelen. Dit helpt je bij het beheren van voorraadniveaus voor producten met verschillende verpakkingen.

Als je bijvoorbeeld een doos frisdrank hebt en je van plan bent ook losse blikjes te verkopen, moet je één product opzetten voor de doos frisdrank en een ander product voor één blikje, en kun je deze vervolgens aan elkaar koppelen door middel van productrelaties.

 1. Wijs onder Verpakking een productrelatie toe:
  • Als het product van andere producten afkomstig is, klik je op + Een productrelatie toevoegen onder Het product waarvan dit product afkomstig is. Hier kun je een doos frisdrank toevoegen als je bezig was met het configureren van een product voor één blikje.

   Retail-X-adding-products-product-relationships-comes-from.png

  • Als het product opsplitst in een ander product, klik je op + Een productrelatie toevoegen onder Het product waarin dit product opsplitst. Hier kun je één blikje toevoegen als je bezig was met het configureren van een doos frisdrank.

   Retail-X-adding-products-product-relationships-breaks-into.png

 2. Gebruik het zoekvak om op naam of SKU naar een product te zoeken.
 3. Voeg het aantal toe in het veld Aantal.

Een belastingtarief toepassen

Retail POS past automatisch het standaard belastingtarief van je winkel toe. Als je een productspecifieke belasting moet toepassen, selecteer je de belasting via de vervolgkeuzelijst.

Retail-X-adding-products-tax-rate.png

Prijzen en Loyalty toevoegen

Prijspunt

Je prijspunt Algemene prijslijst (alle producten) wordt standaard toegevoegd. Je kunt ook klantspecifieke of locatiespecifieke prijspunten toevoegen door op + Nog een prijspunt toevoegen te klikken en een selectie te maken in de vervolgkeuzelijst.

Leveranciersprijs

Leveranciersprijs is hoeveel je hebt betaald voor het product, per eenheid. Je kunt de exacte leveranciersprijs opgeven voor elke bestelling wanneer je een nieuwe inkooporder voltooit.

Stel je koopt een jas tegen een leveranciersprijs van $ 20,00/eenheid.

Retail-X-adding-products-supply-price.png

Markup

Markup is het bedrag dat wordt opgeteld bij de leveranciersprijs om de verkoopprijs van een item te bepalen. Op de pagina Product wordt het weergegeven als percentage zodat je zeker weet dat je genoeg verdient aan elk item om de leverancierskosten te dekken en je targets voor winstgevendheid te halen.

Markup wordt automatisch berekend wanneer een verkoopprijs wordt ingevoerd. Je kunt de markup ook zelf aanpassen om een verkoopprijs in te stellen die een garandeert dat een item voldoende omzet oplevert. Als je de markup aanpast, wordt het margepercentage ook automatisch bijgewerkt.

Als de leveranciersprijs voor een jas bijvoorbeeld $ 20 is en de jas voor $ 50,00 ($ 57,50 inclusief belasting) wordt verkocht, is de markup bovenop de leveranciersprijs 150% ($ 20 keer 150%).

Retail-X-adding-products-markup.png

Marge

Marge is de winst die je maakt op elk item na aftrek van de leveranciersprijs. Op de pagina Product wordt het weergegeven als een percentage van de verkoopprijs zodat je kunt bepalen hoe winstgevend elke verkoop is.

Marge wordt automatisch berekend wanneer een verkoopprijs wordt ingevoerd. Je kunt de marge ook zelf aanpassen om een verkoopprijs in te stellen die aansluit op je gewenste winstmarge voor het product. Als je de marge aanpast, wordt het markup-percentage ook automatisch bijgewerkt.

Als de verkoopprijs voor een jas bijvoorbeeld $ 50,00 ($ 57,50 inclusief belasting) is en de leveranciersprijs $ 20,00, heb je een winstmarge van 60% ($ 30,00 van de $ 50,00 dollar is winst).

Retail-X-adding-products-margin.png

Verkoopprijs

De verkoopprijs is de prijs waarvoor het product wordt verkocht in je winkel, inclusief belasting.

Verkoopprijs wordt automatisch berekend wanneer een marge of markupwordt ingevoerd. Je kunt de verkoopprijs ook zelf aanpassen om de winstmarge en markup af te stemmen op je prijsstrategie.

Retail-X-adding-products-retail-price.png

Verkoopprijs instellen voor samengestelde producten

De prijs van een samengesteld product is niet automatisch het totaal van de prijs van de inbegrepen producten. Houd rekening met de totale leveranciersprijs, markup, marge en de verkoopprijzen van de inbegrepen producten en bepaal de prijs van het samengestelde product voordat je het opslaat.

De kosten van verkochte goederen voor samengestelde producten wordt bepaald door de leveranciersprijs van de samengestelde producten, niet door de gemiddelde kosten van de items in de bundel. Individueel verkochte onderdelen hebben geen invloed op de kosten van verkochte goederen van het samengestelde product.

Loyalty

Als je Loyalty hebt ingeschakeld voor je winkel, kun je kiezen of een product standaard Loyalty oplevert of aangepaste Loyalty oplevert.

Retail-X-adding-products-loyalty.png

Productvarianten toevoegen

Je kunt maximaal drie variabele kenmerken toevoegen voor een product met varianten.

 1. Selecteer een kenmerk in de vervolgkeuzelijst of gebruik het vak Alle variantkenmerken doorzoeken om je variantkenmerk een naam te geven en als nieuw variantkenmerk toe te voegen.

  Retail-X-adding-products-variant-attribute.png

 2. Typ de waarde voor het kenmerk en druk op Enter op je toetsenbord. Herhaal dit voor aanvullende waarden.
 3. Wil je aanvullende variantkenmerken toevoegen, klik dan op + Nog een kenmerk toevoegen en herhaal de stappen hierboven. Je kunt worden gevraagd om varianten te kiezen om toe te voegen op basis van de combinaties van kenmerkwaarden.

  Retail-X-adding-products-additional-variant-attributes.png

 4. Klik in de velden SKU, Leverancierscode, Leveranciersprijs en Verkoopprijs om deze informatie bij te werken voor afzonderlijke varianten. Je kunt een variant ook in- of uitschakelen met de schakelaar Ingeschakeld of het prullenbakpictogram gebruiken om een variant te verwijderen..

  Retail-X-adding-products-update-variants.png

 5. Om aanvullende productinformatie per variant te beheren, klik je op de pijl naast de variantnaam om deze uit te vouwen en klik je op de tabbladen om de volgende variantspecifieke informatie toe te voegen of bij te werken:
  1. Type SKU-code en SKU-code op het tabblad Voorraad.
  2. Verpakkingsrelaties op het tabblad Verpakking .
  3. Belastingtypes op het tabblad Belasting .
  4. Opties voor prijzen en Loyalty op het tabblad Prijs en Loyalty .
  5. Afbeeldingen die je eerder hebt geüpload (of sleep of blader om nieuwe afbeeldingen te uploaden) op het tabblad Afbeeldingen tab > Afbeelding variant kiezen.

   Retail-X-adding-products-variant-images.png

Wat nu?

Producten in bulk importeren

Gebruik een spreadsheet als je veel producten tegelijk wilt importeren.

Meer informatie

Producten bewerken

Bewerk bestaande producten in Retail POS.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?