Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Product toevoegen

Een standaardproduct toevoegen

Om een nieuw product individueel toe te voegen in Retail POS, ga je op de zijbalk naar Catalogus > Producten en klik je op de knop Product toevoegen.

Product-section-add_-a-product.png

Op de pagina Nieuw product kun je de benodigde productinformatie invoeren om het product toe te voegen aan je Retail POS-winkel.

Algemeen

Naam: Dit is de naam die wordt weergegeven op je rapporten, voorraadbeheer en op het verkoopscherm.

Add-Product-Name.png

Merk: Selecteer een merk uit de vervolgkeuzelijst. Als het merk nog niet aan je winkel is toegevoegd, gebruik dan het vak Alle merken doorzoeken om het merk een naam te geven en klik op "X" als een nieuw merk toevoegen.

Add-Product-Brand.png

Beschrijving: Voeg een beschrijving van je product toe. Dit kunnen details van het product zijn, verkoopargumenten voor je personeel of instructies voor het omgaan met breekbare items. Voor winkeliers met een e-Commerce-integratie is de beschrijving zichtbaar voor de klant en moet het product goed en gedetailleerd worden beschreven.

Add-Product-Description.png

Tags:Onderliggende categorieën waar het product onder valt, worden tags genoemd. Producten kunnen meerdere tags hebben die worden gebruikt voor het groeperen van producten om het filteren en zoeken te optimaliseren. Ze kunnen ook worden gebruikt om rapportages over een bepaalde groep producten te definiëren en om promoties in te stellen. Tags zijn voor winkeliers met een e-Commerce-integratie ook online doorzoekbaar.

Add-Product-Tags.png

Productcategorieën: De categorie waartoe een product behoort. Kies een productcategorie uit de vervolgkeuzelijst of selecteer "X" als een nieuwe categorie toevoegen om een nieuwe productcategorie aan te maken. Per product kan slechts één productcategorie worden geselecteerd.

Add-Product-Product-type.png

Afbeeldingen: Om afbeeldingen aan je product toe te voegen, sleep je ze naar het gedeelte Afbeeldingen uploaden. Hierdoor wordt de afbeelding automatisch toegevoegd aan het product dat je toevoegt. Je kunt ook op de link Browse klikken om op je computer naar afbeeldingen te zoeken.

Upload-image-new-product.png

Voorraad

Selecteer eerst of dit product een standaardproduct, een Productvariant of een Samengesteld product is.

Add-Product-Inventory-Product-Type.png

Deze handleiding is specifiek gericht op het toevoegen van een enkel product, waarbij de optie Standaardproduct vaak het best van toepassing is.

SKU-codes (stock-keeping unit)

Add-Product-Inventory-SKU-Codes.png

Type SKU-code: Retail POS kan verschillende typen SKU-codes herkennen. Dit zijn onder andere automatisch gegenereerde codes, aangepaste codes en UPC-, EAN-, ISBN-, ITF- en JAN-codes. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het type SKU-code dat je wilt toevoegen.

SKU-code: Voeg de SKU-code van het product toe (tenzij je Automatisch gegenereerd als type SKU-code hebt gekozen).

Nog een code toevoegen: Je kunt meerdere barcodes toevoegen die naast de SKU gescand kunnen worden. Klik op Nog een code toevoegen om extra codes toe te voegen. Raadpleeg voor meer informatie onze handleiding over meerdere SKU's.

Leveranciersinformatie

Add-Product-Supplier-Information-Multiple-Suppliers.png

Leverancier: Selecteer een leverancier uit de vervolgkeuzelijst. Als de leverancier nog niet is aangemaakt in je winkel, gebruik dan het vak Alle leveranciers doorzoeken om de leverancier een naam te geven en klik op 'X' als een nieuwe leverancier toevoegen.

Leverancierscode: Een optionele code die de leverancier nodig kan hebben om het product te identificeren bij het uitgeven van een inkooporder.

Kostprijs: Dit is de prijs die je betaalt per eenheid. Het wordt sterk aangeraden om de juiste kostprijs in te vullen voordat je voorraad toevoegt aan dit product, zodat de kosten van verkochte goederen correct worden berekend.

Nog een leverancier toevoegen: Je kunt voor elk product meerdere leveranciers toevoegen, aangezien je het product bij meer dan één leverancier kunt bestellen. Hierdoor kun je voor elke bron de leverancierscode en leveranciersprijs vastleggen, en bij het invullen van een voorraadbestelling selecteren waar het product vandaan komt. Meer informatie over meerdere leveranciers vind je in onze handleiding Meerdere leveranciers voor producten in Retail POS (X-Series).

Voorraadniveaus

Add-Product-Inventory-Levels.png

Voorraad voor dit product bijhouden: Met deze optie, die standaard ingeschakeld staat, kun je voorraadniveaus voor je producten invoeren en bijhouden. Als je de voorraad voor dit product niet wilt bijhouden, vink dan het selectievakje uit en er zal een oneindig voorraadniveau worden weergeven voor dit product.

Huidige voorraad: Je kunt nu voor elke vestiging je voorraadbestelpunt en bestelhoeveelheid instellen, maar we raden je ten zeerste aan de gids Voorraad aan je producten toevoegen te raadplegen voordat je de huidige voorraad aan je product toevoegt.

Verpakking

Stel verpakkingsrelaties in door dit product aan andere SKU's te koppelen. Dit helpt je bij het beheren van voorraadniveaus voor producten met verschillende verpakkingen.

Als je meer wilt weten over het toewijzen van productverpakkingsrelaties en het beheren van je voorraad verpakte producten, raadpleeg dan onze gids Productverpakkingen gebruiken.

Screen_Shot_2021-11-08_at_3.12.42_PM.png

Belastingen

Belasting: Retail POS past automatisch het standaard belastingtarief van je winkel toe.Als je een productspecifieke belasting hanteert, selecteer je de belasting met behulp van de vervolgkeuzelijst. Meer informatie over belastingen in Retail POS vind je in onze handleiding Belastingen configureren.

Tax-new-product.png

Prijs en Loyalty

Markup: Het percentage van de markup tussen de kostprijs en de verkoopprijs. Dit wordt automatisch gegenereerd wanneer een verkoopprijs wordt ingevoerd, of kan worden gebruikt om een verkoopprijs te berekenen voor een specifiek markup-percentage.

Verkoopprijs: Deze is al ingevuld met de waarde die je eerder hebt ingevoerd.

Add-a-product-retail-price.png

Loyalty: als je Loyalty hebt ingeschakeld in je winkel (alleen beschikbaar voor verkopers met een Pro-, Enterprise- of Geavanceerd abonnement), kun je kiezen of het product standaard Loyalty genereert of aangepaste Loyalty.

Add-a-product-earn-default-loyalty.png

Boekhouding

Als je met Xero integreert, vul dan de Verkooprekeningcode en Inkooprekeningcode in.

accounting-new-product.png

Product opslaan

Als je klaar bent met het invoeren van de aanvullende informatie voor je nieuwe product, klik je op Opslaan in de rechterbovenhoek van de pagina.

Als je later productinformatie wilt toevoegen of wijzigen, raadpleeg dan onze gids Een product bewerken.

Een product met varianten is een groep gelijksoortige producten die wordt aangeboden in verschillende variaties, zoals grootte of kleur. Elke variant is een unieke SKU met een eigen voorraad, ondergebracht in een hoofdproduct.

Elk product met varianten kan maximaal drie attributen hebben (bijv. maat, kleur en materiaal) en in totaal maximaal 200 unieke combinaties hebben (small, rood, katoen).

Elke unieke combinatie vormt samen één variant, bijvoorbeeld T-Shirt - Small, Rood, Katoen.

catalog_products.png

Om een product met varianten toe te voegen aan Retail POS, navigeer je naar Catalogus > Producten op de zijbalk en klik je op de knop Product toevoegen.

Product toevoegen

Klik op Product toevoegen om de pagina Nieuw product te openen. Hier kun je de productinformatie invoeren die vereist is om een product toe te voegen aan je Retail POS-winkel.

Naam: dit is de naam die verschijnt in je rapporten, voorraadbeheer en op het verkoopscherm.

enter_product_name.png

Merk: Selecteer een merk uit het vervolgkeuzemenu. Als het merk nog niet is aangemaakt in je winkel, gebruik dan het vak Alle merken doorzoeken om het merk een naam te geven en klik op 'X' als een nieuw merk toevoegen.

choose_brand.png

Beschrijving: Voeg een beschrijving van je product toe. Dit kunnen details van het product zijn, belangrijke verkooppunten voor je personeel of verzorgingsinstructies voor breekbare items. Voor verkopers met een e-commerce-integratie is de beschrijving klantgericht en moet deze het product beschrijven.

product_description.png

Tags: De categorieën op een lager niveau waartoe het product behoort. Producten kunnen meerdere tags hebben die worden gebruikt voor het groeperen van producten om het filteren en zoeken te optimaliseren. Ze kunnen ook worden gebruikt om rapportages over een bepaalde groep producten te definiëren en om promoties in te stellen. Tags zijn ook online doorzoekbaar voor retailers met een e-Commerce-integratie.

tags.png

Productcategorie: De categorie op hoog niveau waartoe een product behoort. Selecteer een productcategorie uit het vervolgkeuzemenu of selecteer Voeg een nieuwe productcategorie toe om een nieuwe productcategorie aan te maken. Per product kan slechts één productcategorie worden geselecteerd.

product_type.png

Afbeeldingen: Om afbeeldingen aan je product toe te voegen, sleep je ze naar het vak onder "Afbeeldingen uploaden". Hierdoor wordt de afbeelding automatisch toegevoegd aan het product dat je toevoegt. Je kunt ook op de link browse klikken om op je computer naar afbeeldingen te zoeken. Voeg alle afbeeldingen van varianten toe aan je upload, want deze kunnen later afzonderlijk aan elke variant worden toegewezen.

upload_images.png

Voorraad

Selecteer eerst of dit product een Standaardproduct, Productvariant of Samengesteld product is.

Add-Variant-Product-Type.png

Deze gids is specifiek gericht op het toevoegen van een product met varianten, wat wordt weergegeven door de optie Productvariant .

Leveranciersinformatie

Add-Variant-Supplier-Information.png

Leverancier: Selecteer een Leverancier uit het vervolgkeuzemenu. Als de leverancier nog niet is aangemaakt in je winkel, gebruik dan het vak Alle leveranciers doorzoeken om de leverancier een naam te geven en klik op "X" als een nieuwe leverancier toevoegen.

Leverancierscode: een optionele code die de leverancier nodig kan hebben om het product te identificeren bij het uitgeven van een inkooporder.

Kostprijs: Dit is de prijs die je betaalt per eenheid. Het wordt ten zeerste aangeraden om de juiste kostprijs toe te voegen voordat je voorraad toevoegt aan dit product, zodat de Kosten van verkochte goederen nauwkeurig worden berekend.

Nog een leverancier toevoegen: Je kunt voor elk product meerdere leveranciers toevoegen, omdat je het product bij meer dan één leverancier kunt bestellen. Hierdoor kun je de leverancierscode en leveranciersprijs voor elke bron vastleggen en selecteren waar het product vandaan komt bij het invullen van een voorraadbestelling. Meer informatie over meerdere leveranciers vind je in onze gids Meerdere leveranciers voor producten in Retail POS (X-Series).

Voorraadniveaus

Add-Variant-Track-Inventory.png

Voorraad voor dit product volgen: Dit is standaard ingeschakeld, hiermee kun je voorraadniveaus voor je producten invoeren en volgen. Als je de voorraad voor dit product niet wilt volgen, schakel dan het selectievakje uit en het product zal een oneindig voorraadniveau weergeven.

Belasting

Belasting: Retail POS past automatisch het standaard belastingtarief van je winkel toe. Als je een productspecifieke belasting hebt, selecteer je de belasting met behulp van het vervolgkeuzemenu. Meer informatie over belastingen in Retail POS vind je in onze handleiding Belastingen configureren.

AP_tax.png

Prijs en Loyalty

Markup: Het percentage markup tussen de kostprijs en de verkoopprijs. Dit wordt automatisch gegenereerd wanneer een verkoopprijs wordt ingevoerd of kan worden gebruikt om een verkoopprijs te berekenen voor een specifiek markuppercentage.

Verkoopprijs: is al ingevuld met de waarde die je eerder hebt ingevoerd.

price_and_loyalty.png

Loyalty: als je Loyalty in je winkel hebt ingeschakeld (alleen beschikbaar voor verkopers met de Pro-, Enterprise- en Geavanceerd-abonnementen), heb je voor het product de keuze uit de opties standaard loyaliteit verdienen of aangepaste loyaliteit verdienen.

loyalty.png

Varianten

Kenmerken: Selecteer een Kenmerk uit het vervolgkeuzemenu (bijv. maat). Als het varianttype nog niet in je winkel is aangemaakt, gebruik dan het vak "Alle variantkenmerken doorzoeken" om je variantkenmerk een naam te geven en klik op "X" als een nieuw variantkenmerk toevoegen.

Waarde: voeg de Waarde van je kenmerk toe (bijv. small, medium, large), gescheiden door op de Enter-toets van je toetsenbord te drukken of door komma's te gebruiken.

Nog een kenmerk toevoegen: om extra variantkenmerken toe te voegen klik je op Nog een kenmerk toevoegen en herhaal je de bovenstaande stappen.

add_attribute.png

Nu je een lijst met varianten hebt onder Dit product heeft X variant(en), kun je snel de SKU, leverancierscode, kostprijs en verkoopprijs bewerken die eerder zijn ingevoerd op een individueel variantniveau.

Om extra variant-specifieke bewerkingen uit te voeren, klik je op de variant om deze uit te klappen.

variant_options.png

Voorraad

Type SKU-code: Retail POS kan verschillende SKU-codetypes herkennen. Dit zijn onder andere UPC, EAN, ISBN, ITF, JAN en aangepaste codes. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het type SKU-code dat je wilt toevoegen.

SKU-code: voeg de SKU-code voor het product toe.

Nog een code toevoegen: Je kunt meerdere barcodes toevoegen die naast de SKU (Stock Keeping Unit) kunnen worden gescand. Klik op Nog een code toevoegen om aanvullende codes toe te voegen. Raadpleeg deze gids voor meer informatie over meerdere SKU's.

Screen_Shot_2021-11-08_at_2.01.07_PM.png

Huidige voorraad: je kunt nu je Bestelpunt en Bestelhoeveelheid van je voorraad instellen voor elke Vestiging, maar we raden je ten zeerste aan om eerst onze Voorraad toevoegen aan je producten te raadplegen voordat je Huidige voorraad aan je product toevoegt.

Screen_Shot_2021-11-05_at_2.35.33_PM.png

Verpakking

Stel verpakkingsrelaties in door dit product aan andere SKU's te koppelen. Dit helpt je om eenvoudig de voorraadniveaus te beheren van producten die in verschillende verpakkingsformaten worden geleverd. Als je meer wilt weten over het toewijzen van productverpakkingsrelaties en het beheren van verpakte productinventaris, raadpleeg dan onze gids Hoe gebruik je productverpakkingen.

Screen_Shot_2021-11-08_at_2.14.01_PM.png

Belasting

Belasting: Selecteer via het vervolgkeuzemenu een andere belasting die van toepassing is op deze variant als deze verschilt van het algemene belastingtarief dat eerder is geselecteerd. Meer informatie over belastingen in Retail POS vind je in onze gids Belasting configureren.

Screen_Shot_2021-11-08_at_2.01.42_PM.png

Prijs en Loyalty

Markup: pas het markuppercentage aan om de verkoopprijs overeenkomstig te verhogen of te verlagen.

Verkoopprijs: pas de verkoopprijs naar wens aan en de markup zal automatisch worden berekend.

Loyalty verdienen: Als je loyalty hebt ingeschakeld in je winkel (alleen beschikbaar voor winkeliers met Pro-, Enterprise- en Geavanceerd- abonnementen), kun je aangeven of de variant standaard loyaliteit verdient of aangepaste loyaliteit verdient.

Screen_Shot_2021-11-08_at_2.02.35_PM.png

Afbeelding

Afbeelding variant kiezen: klik op "Afbeelding variant kiezen" om de variantspecifieke afbeelding te selecteren die je eerder hebt geüpload. Als de afbeelding nog moet worden toegevoegd, klik dan op browse om meer te uploaden.

Screen_Shot_2021-11-08_at_2.02.38_PM.png

Boekhouding

Als je met Xero integreert, geef dan de Verkooprekeningcode en Inkooprekeningcode op.

AP_Acc.png

Product opslaan

Klik op Opslaan om de invoer van aanvullende informatie voor je nieuwe product te voltooien.

Als je op een later tijdstip productinformatie moet toevoegen of wijzigen, raadpleeg dan het artikel Een product bewerken in de Retail POS-gids.

Samengestelde producten toevoegen

Een samengesteld product bestaat uit gespecificeerde hoeveelheden van een of meer bestaande standaardproducten of producten met varianten. Deze zijn ideaal voor het aanmaken van multiverpakkingen of productbundels.

Je kunt samengestelde producten ook gebruiken voor fractionele voorraden, wat handig is als je producten in verschillende hoeveelheden verkoopt, zoals in gram of milliliter (bijvoorbeeld wijn per glas).

  1. Navigeer naar Catalogus > Producten.
  2. Klik op Product toevoegen.

Algemeen

Het gedeelte Algemeen bevat productinformatie die vereist is om een product toe te voegen aan je Retail POS-winkel.

Productnaam:Dit is de naam die verschijnt in je rapporten, voorraadbeheer en op het verkoopscherm.

Merk: Selecteer een merk uit het vervolgkeuzemenu. Als het merk nog niet is aangemaakt in je winkel, gebruik dan het veld Alle merken doorzoeken om het merk een naam te geven en klik op 'X' als een nieuw merk toevoegen.

Beschrijving: Voeg een beschrijving van je product toe. Dit kunnen details van het product zijn, belangrijke verkoopargumenten voor je personeel of verzorgingsinstructies voor breekbare items. Voor winkeliers met een e-commerce-integratie is de beschrijving klantgericht en moet deze het product beschrijven.

Tags: Aan producten kunnen meerdere tags worden toegekend om te filteren en te zoeken. Tags kunnen worden gebruikt om rapportage over een bepaalde groep producten te definiëren en om promoties in te stellen. Tags zijn handig voor online zoeken voor winkeliers met een eCom-integratie.

product-tags.png

Productcategorie: Selecteer een productcategorie uit het vervolgkeuzemenu of selecteer een nieuwe categorie toevoegen om een nieuwe productcategorie aan te maken. Je kunt ook een niveau 2- en niveau 3-categorie toevoegen.

Verkoopkanalen: Selecteer de selectievakjes in voor de verkoopkanalen waarvoor je het samengestelde product beschikbaar wilt maken.

product-sales-channels.png

Afbeeldingen: Om afbeeldingen aan je product toe te voegen, sleep je ze naar het veld Afbeeldingen uploaden. Hierdoor wordt de afbeelding automatisch aan het product toegevoegd. Je kunt ook op de knop browse klikken om op je computer naar afbeeldingen te zoeken. Voeg alle variantafbeeldingen toe aan je upload, omdat deze later aan elke afzonderlijke variant kunnen worden toegewezen.

Voorraad

Selecteer in dit gedeelte samengesteld product.

Een SKU genereren: Selecteer of je wilt dat Retail POS automatisch een SKU genereert voor het product. Je kunt ook een aangepaste SKU invoeren.

Producten

Gebruik het veld Producten zoeken om toe te voegen om de gewenste producten toe te voegen waaruit het samengestelde product zal bestaan. Deze kunnen worden gezocht op productnaam of SKU-code.

Pas het aantal aan om het samengestelde product verder aan te passen. Bijvoorbeeld, 12 flessen melk vormen een krat of 12 mini chocoladerepen vormen een multiverpakking.

Je kunt ook samengestelde producten maken die bestaan uit fractionele voorraden. Je kunt bijvoorbeeld een "Glas wijn" verkopen als een fractionele hoeveelheid van het product "Fles wijn".

Verander gewoon de Aantal van het product van een afgeronde waarde naar een breukwaarde. In het voorbeeld van het glas wijn kan een wijnfles vijf glazen bevatten, wat betekent dat de hoeveelheid wordt aangepast van 1 naar een fractionele hoeveelheid van 0,2 (omdat 5 x 0,2 = 1).

Zodra je dit als product hebt toegevoegd, kun je het op de normale manier verkopen en wordt de voorraad voor de fractionele hoeveelheid van het samengestelde product voor je berekend.

Belasting

Gebruik het vervolgkeuzemenu om de belasting te selecteren die van toepassing is op dit product. Meer informatie over belasting in Retail POS vind je in het artikel Belastingen configureren.

AP_tax.png

Prijs en Loyalty

Houd er bij de prijsbepaling van een samengesteld product rekening mee dat de prijs niet automatisch het totaal is van de prijs van de inbegrepen producten. Houd rekening met de totale kostprijs, de markup en de verkoopprijzen van de inbegrepen producten en bepaal de prijs van het samengestelde product voordat je deze opslaat.

Markup: Het percentage van de markup tussen de kostprijs en de verkoopprijs. Dit wordt automatisch gegenereerd wanneer een verkoopprijs wordt ingevoerd, of kan worden gebruikt om een verkoopprijs te berekenen voor een specifiek markup-percentage.

Verkoopprijs: Deze wordt ingevuld met de waarde die je eerder hebt ingevoerd.

De kosten van verkochte goederen voor samengestelde producten wordt bepaald door de kostprijs van de samengestelde producten, niet door de gemiddelde kosten van de items in de bundel. Individueel verkochte onderdelen hebben geen invloed op de kosten van verkochte goederen van het samengestelde product.

Loyalty: Als je Loyalty hebt ingeschakeld in je winkel, kun je aangeven of het product standaard loyaliteit verdient of aangepaste loyaliteit verdient.

Boekhouding

Als je met Xero integreert, geef dan de Verkooprekeningcode en Inkooprekeningcode op.

Product opslaan

Klik na het invoeren van de vereiste informatie voor het samengestelde product op Opslaan.

Samengestelde productvoorraad controleren

Je samengestelde product wordt toegevoegd aan je catalogus. Het voorraadniveau van dit samengestelde product wordt bepaald door de producten waaruit het is samengesteld en hoeveel van deze producten beschikbaar zijn om complete pakketten samen te stellen. Je kunt je voorraad op elke locatie bekijken door op de pijl naast het samengestelde product te klikken om de productdetails uit te vouwen.

 

Was dit artikel nuttig?