Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Producten in bulk importeren

Om producten snel te importeren en productgegevens de juiste indeling te geven, kun je een spreadsheet (.CSV, .XSLX of .XLS) gebruiken om voorraad in bulk te uploaden in je Retail POS-winkel.

Dit heb je nodig

 • namen van je producten
 • alle variaties, zoals maten, kleuren en smaken
 • verkoopprijs van je producten
 • kostprijs van je producten
 • bestaande barcodes/SKU-nummers
 • De exacte namen van de belastingen die je hebt ingesteld in Retail POS

De Retail POS-sjabloon voor productimports downloaden

De sjabloonspreadsheet voor productimports is onlangs bijgewerkt en gebruiksvriendelijker gemaakt. Als je liever de vorige versie wilt blijven gebruiken, kan dat ook.

 1. Download de de sjabloonspreadsheet voor productimports. Dit is een sjabloon met alle relevante informatie die nodig is om producten in de juiste indeling te importeren in Retail POS.
 2. Open de sjabloonspreadsheet voor productimports in Excel of Google Sheets.

Om importfouten te voorkomen, mogen de kolomkoppen van de sjabloon niet worden gewijzigd of verwijderd, behalve wanneer specifiek wordt aangegeven dat dit wel kan of moet (bijv. STORE_NAME (WINKELNAAM)).

Standaardproducten toevoegen

Een standaardproduct is een enkel product met een enkele SKU en een eigen voorraad.

Als je een standaardproduct wilt aanmaken, hoef je alleen de velden in te vullen die in dit onderdeel worden genoemd. De andere velden kun je leeg laten.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen id, handle en sku.

id

Een automatisch gegenereerd productidentificatienummer.

 • Laat dit veld leeg.
 • Als dit veld gegevens bevat, worden de producten genegeerd en niet aangemaakt.

Verplicht

handle

Een unieke identificatiecode die vooral wordt gebruik voor de eCommerce-integratie van Shopify.

 • Als je dit veld leeg laat, worden automatisch gegenereerde handles toegevoegd.
 • Als je handmatig handles wilt aanmaken, moet je koppeltekens tussen alle woorden zetten (bijv. “notebook-lightspeed”).
 • Handles koppelen producten tussen Retail POS en Shopify om te garanderen dat productinformatie correct wordt gesynchroniseerd. Shopify gebruikt de handle van het product om de product-URL voor SEO (Search Engine Optimization) samen te stellen.

  Als je bestaande handles correct wilt koppelen, moet je bestaande producten van Shopify importeren in Retail POS importeren, en Retail POS vervolgens aanmerken als primaire record voor het maken van toekomstige producten (en het toevoegen ervan aan Shopify).

Verplicht

sku

Elk product moet een unieke SKU hebben.

Je kunt meerdere SKU's voor één product registreren.

 • Laat dit leeg als je geen bestaande SKU's hebt. Er worden dan automatisch unieke SKU's ingevuld.
 • Gebruik een bestaand barcodenummer of voer je eigen SKU in.
 • Mag alleen letters en cijfers bevatten, zonder spaties of symbolen (bijv 'LSNB1').
 • Met SKU's kun je de barcode van een product scannen en het product zo toevoegen aan de verkoop. Ze vormen een uniek identificatienummer voor rapportagedoeleinden waarmee je een specifiek product kunt volgen.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen name (naam), description (beschrijving) en type.

Verplicht

name

Weergegeven op het verkoopscherm, op bonnen, labels en voorraadbestellingen/-overdrachten en in rapporten.

Elke naam moet uniek zijn (bijv. 'Zwarte Lightspeed-notebook' in plaats van alleen 'Notebook').

 • Voer de naam van het product in.
 • De symbolen #, $ en & mogen niet worden gebruikt.

deschrijving

Optioneel veld.

 • Voer een beschrijving van het product in.
 • Dit veld kan letters, cijfers en symbolen bevatten.

type

Optioneel veld. De categorie waartoe het item behoort ('Schrijfwaren'', 'Kleding' enz.).

 • Voer een productcategorie in.
 • Als je dit niet invult, wordt het product niet bij een categorie ingedeeld.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen tags, supply_price (leveranciersprijs) en retail_price (verkoopprijs).

tags

Lagere categorie waarbij het product hoort ('Notebook', 'Katoen' enz.).

Je kunt zoveel tags aan een product toevoegen als je maar wilt.

 • Voer de tags in met een komma als scheidingsteken ('Notebook, Schrijfwaren').
 • Tags mogen letters, cijfers en symbolen bevatten.
 • Als je deze kolom leeg laat voor bestaande producten, worden eventuele bestaande typen overschreven.

Verplicht

supply_price

De aankoopprijs per eenheid, inclusief of exclusief belasting.

Als de prijs van je product fluctueert, kun je laterde exacte leveranciersprijs voor elke bestelling opgeven wanneer je een nieuwe inkooporder voltooit.

 • Voer de huidige aankoopprijs van het product in.
 • Moet worden ingevoerd als numerieke waarde zonder valutatekens.
 • We raden met klem aan een leveranciersprijs in te vullen wanneer je producten aanmaakt, zodat de informatie in je rapporten/boekhouding nauwkeurig is. De leveranciersprijs is namelijk direct van invloed op de kosten van verkochte goederen en de gemiddelde kosten.

  Als de leveranciersprijs niet wordt toegevoegd voorafgaand aan een verplaatsing/verkoop van productvoorraad, worden de kosten van de verkochte goederen vastgesteld op 0.

Verplicht

retail_price

Bedrag waarvoor het product wordt verkocht.

Voor 'exclusief belasting'-winkels is dit de prijs van het product voordat belasting wordt toegevoegd.

Voor 'inclusief belasting'-winkels is dit de prijs van het product inclusief belasting.

 • Moet worden ingevoerd als numerieke waarde zonder valutatekens.
 • Als je hier niets invult, wordt de prijs van het product vastgesteld op 0.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen loyalty_value (Loyalty-waarde), outlet_tax (belasting vestiging) en brand_name (merknaam).

loyalty_value

Toegewezen aan een product om de standaard Loyalty-waarde van het product te wijzigen.

 • Voer de gewenste Loyalty-waarde in.
 • Als je hier niets invult, wordt automatisch de standaard Loyalty-waarde aan het product toegewezen.
 • Als je Loyalty niet hebt ingesteld en een aangepaste Loyalty-waarde invoert, blijft het product ingesteld op de standaard Loyalty-waarde.

Verplicht

Outlet_Tax_ STORE_ NAME

Naam van het belastingtarief dat je voor het product wilt gebruiken.

Vervang STORE_NAME (WINKELNAAM) in de kopkolom door de naam van je winkel. Gebruik onderstrepingstekens ( _ ) in plaats van spaties.

 • Als je hier niets invult, wordt het standaard belastingtarief voor de vestiging gebruikt.
 • Voer voor 'inclusief belasting'-winkels Geen belasting in.
 • Als op dit product een ander belastingtarief wordt toegepast dan op andere producten, kopieer dan de exacte naam van de belasting die wordt vermeld in Configuratie > Btw. Je kunt maar één belastingnaam per product opgeven.

brand_name

Optioneel veld.

 • Voer de merknaam van het product in.
 • Dit veld kan letters, cijfers en symbolen bevatten.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen supplier_name (naam leverancier), supplier_code (leverancierscode) en active (actief).

supplier_name

Optioneel veld. Je kunt maar één leverancier toevoegen met deze spreadsheet. Je kunt handmatig meerdere leveranciers toevoegen voor een product nadat het product geïmporteerd is.

 • Voer de naam van de leverancier van dit product in.
 • Laat dit veld leeg voor producten met meerdere leveranciers.
 • Mag letters, cijfers en symbolen bevatten.

supplier_code

Optioneel veld. Code die wordt gebruikt door een leverancier om het product te identificeren (verstrekt door de leverancier).

Niet alle leveranciers gebruiken eigen codes. De codes kunnen overeenkomen met de SKU of de barcode van het product.

 • Voer de leverancierscode in.
 • Mag letters, cijfers en symbolen bevatten.

Verplicht

active

Bepaalt of een product beschikbaar is om te worden verkocht in je vestiging ('actief').

 • Voer 1 in als je wilt dat het product beschikbaar is voor verkoop.
 • Voer 0 in als je niet wilt dat het product beschikbaar is voor verkoop.
 • Als je dit veld leeg laat, wordt het product standaard ingesteld op Active (Actief).
 • Een product dat je instelt als inactief, kun je in de catalogus houden terwijl het niet kan worden verkocht. Dit is vooral handig voor seizoensgebonden producten en voor rapportage over oudere producten die niet meer worden verkocht.

Producten met varianten toevoegen

Een variantproduct is een product dat wordt aangeboden in verschillende varianten. Elk variantproduct moet een unieke SKU en een eigen voorraad hebben.

Voor het aanmaken van een variantproduct moet je dezelfde velden invullen en dezelfde stappen doorlopen als voor een standaardproduct. Maar er zijn een paar verschillen:

De spreadsheet voor productimports met de kolommen handle, sku en name (naam) voor variantproducten.

Verplicht

handle

De handles van variantproducten moeten identiek zijn voor elke variant.

 • Als je dit veld leeg laat, worden automatisch handles gegenereerd.
 • Om handmatig handles aan te maken, moet je koppeltekens tussen alle woorden zetten (bijv. “notebook-lightspeed”).

Verplicht

name

Elk variantproduct moet dezelfde naam hebben.

Variantnamen die niet overeenkomen, worden niet geïmporteerd.

 • Voer de naam van het product in.
 • De symbolen #, $ en & mogen niet worden gebruikt.

description, type, brand_name, supplier_name, supplier_code

Optioneel veld.

 • Vul het veld voor de eerste variant in een groep in.
 • Voor hierop volgende varianten in dezelfde groep hoeven deze velden niet meer te worden ingevuld.
 • Als je een ander veld dan het veld van de eerste variant invult, wordt de informatie niet in de catalogus opgeslagen.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen variant option one name (naam variantoptie één), variant option one value (waarde variantoptie één), variant option two name (naam variantoptie twee) en variant option two value (waarde variantoptie twee).

tags

De eerste variant in de groep moet ten minste één tag hebben.

 • Voer de tags in met een komma als scheidingsteken ('Notebook, Schrijfwaren').
 • Voor hierop volgende varianten in dezelfde groep hoeven deze velden niet meer te worden ingevuld.
 • Als je een ander veld dan het veld van de eerste variant invult, wordt de informatie niet in de catalogus opgeslagen.

Verplicht

variant_option_#_name

Kenmerk van de variant van het product (bijv. 'Kleur', 'Maat' enz.).

Een product mag maximaal drie individuele kenmerken hebben.

 • Dit veld moet overeenkomen voor elke variant van hetzelfde product.
 • Als de velden niet overeenkomen, worden het product en de varianten niet geïmporteerd.

Verplicht

variant_option_#_value

Type variatie voor het kenmerk (bijv. 'Rood', 'Large' enz.)

Elk variantproduct mag in totaal maximaal 200 waarden hebben.

 • Deze velden hoeven niet overeen te komen voor elke variant van hetzelfde product.
 • Deze velden mogen niet leeg worden gelaten.

Samengestelde producten toevoegen

Een samengesteld product bestaat uit gespecificeerde hoeveelheden van een of meer standaardproducten of producten met varianten. Ze worden doorgaans gebruikt voor het aanmaken van multiverpakkingen of productbundels.

Voor een samengesteld product staat het samengestelde product op de eerste regel, gevolgd door de componenten op de volgende regel(s).

Overzicht van de spreadsheet voor productimports waarin de relatie tussen het samengestelde product en de componentproducten te zien is.

Voor het aanmaken van een samengesteld product moet je dezelfde velden invullen en dezelfde stappen doorlopen als voor een standaardproduct. Maar er zijn een paar verschillen:

De spreadsheet voor productimports met de kolommen handle, sku, name (naam) en description (beschrijving) voor een samengesteld product.

Verplicht

handle

De handle van elk product in het samengestelde product moet gelijk zijn aan de handle van het samengestelde product.

 • Als je dit veld leeg laat, worden automatisch handles gegenereerd.
 • Om handmatig handles aan te maken, moet je koppeltekens tussen alle woorden zetten (bijv. “notebook-lightspeed”).

Verplicht

SKU

Samengestelde producten moeten een unieke SKU hebben.

 • Voer op de regel van het samengestelde product de SKU in waarmee het samengestelde product kan worden gevonden in je catalogus.
 • Dit veld mag niet leeg worden gelaten. Als je hier niets invult, wordt het product niet aangemaakt.
 • De SKU van het componentproduct moet overeenkomen met de SKU van het samengestelde product.

description, type, brand_name, supplier_name, supplier_code

Optioneel veld.

 • Voer de velden voor het samengestelde product in.
 • De velden van de componenten van het samengestelde product hoeven niet te worden ingevuld.
 • Als je een veld van een component invult, wordt de informatie niet in de catalogus opgeslagen.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen composite name (naam samengesteld product), composite sku (sku samengesteld product) en composite quantity (aantal samengesteld product).

Verplicht

composite_name

Exacte naam van het bestaande product (te vinden in de kolom name (naam)) dat wordt opgenomen in het samengestelde product.

 • Kopieer/plak of typ de exacte naam van het bestaande product.

Verplicht

composite_sku

Exacte SKU van het bestaande product (te vinden in de kolom sku) dat wordt opgenomen in het samengestelde product.

 • Kopieer/plak of typ de exacte SKU van het bestaande product.

Verplicht

composite_quantity

Het aantal van elk product dat wordt opgenomen in het samengestelde product.

 • Voer het productaantal in dat je wilt opnemen in één eenheid van het samengestelde product.
 • Dit kan een heel getal of een getal met decimalen zijn.

Je hoeft geen informatie over prijzen of voorraad (supply_price, retail_price, track_inventory, inventory_STORE_NAME_#, reorder_point_STORE_NAME_#, restock_level_STORE_NAME_#) op te geven voor componentproducten in een samengesteld product.

Producten activeren voor eCom (E-Series)

Dit gedeelte is alleen bedoeld voor ondernemers die Retail POS (X-Series) gebruiken met eCom (E-Series). Als je geen producten online verkoopt met eCom (E-Series), kun je dit gedeelte overslaan.

Zodra je producten zijn geactiveerd voor online verkoop, kun je ze opnemen in je online eCom (E-Series)-catalogus. Om producten te importeren voor online verkoop, moet je dezelfde velden invullen en dezelfde stappen doorlopen als bij het aanmaken van een standaardproduct. Maar er zijn een paar verschillen:

De spreadsheet voor productimports met de kolommen active online (actief online), weight (gewicht), weight unit (eenheid gewicht), height, width, length (hoogte, breedte, lengte) en dimensions unit (eenheid afmetingen).

Verplicht

active_online

Geeft aan of het product is ingeschakeld (gereed is voor verkoop) in je online winkel.

 • Voer 1 in als je wilt dat het product wordt ingeschakeld in je eCom (E-Series)-winkel.
 • Voer 0 in als je niet wilt dat het product wordt ingeschakeld in je eCom (E-Series)-winkel.
 • Als dit veld voor bestaande producten leeg wordt gelaten, worden er geen wijzigingen aangebracht.

weight, height, width, length

Het toevoegen van gewicht en afmetingen aan je producten maakt het eenvoudiger om de verzendkosten te berekenen wanneer de koerier/postdienst variabele tarieven in rekening brengt op basis van gewicht en/of grootte. Je kunt deze informatie toevoegen wanneer je een product voor het eerst aanmaakt.

 • Voer numerieke waarden in voor het product.
 • Dit kan een heel getal of een getal met decimalen zijn.

weight_unit, dimension_unit

Geaccepteerde gewichten en de afkortingen ervan:

 • Gram: g
 • Kilogram: kg
 • Ounce (ons): oz
 • Pound (pond): lb
 • Carat (karaat)

Geaccepteerde afmetingen en de afkortingen ervan:

 • Millimeter: mm
 • Centimeter: cm
 • Inch: in
 • Foot (voet): ft

Producten aanpassen voor Xero-integratie

Dit gedeelte is alleen bedoeld voor ondernemers die gebruikmaken van de Xero-integratie. Als je geen producten online verkoopt met 2eCom (E-Series)2, kun je dit gedeelte overslaan.

Als je een Xero-integratie gebruikt, moet je aanvullende informatie over je product toevoegen:

De spreadsheet voor productimports met de kolommen account code (rekeningcode) en account code purchase (rekeningcode aankopen).

Verplicht

account_code

Gebruikt als je wilt dat verkopen van dit product worden geboekt op een andere Xero-rekening dan je standaardrekening voor verkopen.

 • Voer de code in van de rekening waarop je verkopen van het product wilt boeken.
 • Als je wilt dat verkopen van het product op de standaardrekening worden geboekt, laat je dit veld leeg.

Verplicht

account_code_purchase

Gebruikt als je wilt dat voorraadbestellingen voor dit product worden geboekt op een andere rekening dan je standaardrekening voor aankopen.

 • Voer de code in van de rekening waarop je aankopen van het product wilt boeken.
 • Als je wilt dat aankopen van het product op de standaardrekening worden geboekt, laat je dit veld leeg.

Informatie voor voorraadbeheer toevoegen

Voorraadinformatie wordt gebruikt bij het aanmaken van inkooporders en bij voorraadbeheer.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen track inventory (voorraad volgen) en inventory count for the main store (hoeveelheid voorraad voor de hoofdwinkel).

Verplicht

track_inventory

Hiermee kun je voorraadbeheer inschakelen.

 • Voer 1 in als je voorraadniveaus in Retail POS wilt bijhouden.
 • Voer 0 in als je voorraadniveaus niet in Retail POS wilt bijhouden.

Verplicht

inventory_STORE_NAME_#

Het aantal producten dat beschikbaar is in de opgegeven vestiging. Voorraad moet worden toegevoegd op het moment dat een leveranciersprijs wordt toegevoegd of daarna.

Vervang STORE_NAME_# (WINKELNAAM_#) in de kopkolom door de naam (namen) van je winkel(s). Gebruik onderstrepingstekens ( _ ) in plaats van spaties.

 • Voer de hoeveelheid voorraad voor je vestiging in. Dit moet een numerieke waarde zijn.

Informatie van inkooporders toevoegen

Met behulp van inkooporders kun je een overzicht bijhouden van bestelde producten, bestellingen bij al je leveranciers bijhouden en ervoor zorgen dat je voorraadcijfers nauwkeurig blijven.

Om geïmporteerde items te integreren in toekomstige inkooporders, is wat aanvullende informatie vereist:

De spreadsheet voor productimports met de kolommen supplier name (naam leverancier) en supplier code (leverancierscode).

Verplicht

supplier_name

In dit veld kun je maar één leverancier toevoegen. Je kunt handmatig meerdere leveranciers toevoegen voor een product nadat het product geïmporteerd is.

 • Voer de naam van de leverancier van dit product in.
 • Laat dit veld leeg voor producten met meerdere leveranciers.
 • Mag letters, cijfers en symbolen bevatten.

supplier_code

Optioneel veld. Code die wordt gebruikt door een leverancier om het product te identificeren (verstrekt door de leverancier).

Niet alle leveranciers gebruiken eigen codes. De codes kunnen overeenkomen met de SKU of de barcode van het product.

 • Voer de leverancierscode in.
 • Mag letters, cijfers en symbolen bevatten.

De spreadsheet voor productimports met de kolommen reorder point (bestelpunt) en restock level (bevoorradingsniveau).

Verplicht

reorder_point_STORE_NAME_#

Dit is geen functie waarmee je automatisch kunt nabestellen. Met bestelpunten kun je producten toevoegen uit aanbevelingen en je geavanceerde bevoorradingsrapporten verbeteren.

Vervang STORE_NAME_# (WINKELNAAM_#) in de kopkolom door de naam van je winkel. Gebruik onderstrepingstekens ( _ ) in plaats van spaties.

 • Voer het minimale voorraadniveau in dat een product moet bereiken voordat het wordt nabesteld. Dit moet een numerieke waarde zijn.

Verplicht

restock_level_STORE_NAME_#

Dit is geen functie waarmee je automatisch kunt nabestellen.

Vervang STORE_NAME_# (WINKELNAAM_#) in de kopkolom door de naam van je winkel. Gebruik onderstrepingstekens ( _ ) in plaats van spaties.

 • Voer het aantal in dat je wilt nabestellen wanneer een product het bestelpunt bereikt. Dit moet een numerieke waarde zijn.

Je gegevens voorafgaand aan de import valideren

Voordat je het bestand importeert, zijn er controles die je kunt uitvoeren om potentiële importfouten te voorkomen (dat scheelt tijd en frustratie):

 • Zorg dat er geen dubbele waarden staan in de velden voor naam en SKU, met uitzondering van dubbele SKU-waarden voor samengestelde producten.
 • Zorg dat de verplichte velden in het bestand zijn opgenomen en zijn ingevuld voor je producten.
 • Controleer of de belastingnamen voor Outlet_Tax_STORE_NAME (Belasting_Vestiging_WINKELNAAM) precies zo zijn ingevoerd als ze in Retail POS staan.
 • Zorg dat de handle-velden de juiste indeling hebben (koppeltekens tussen woorden, geen andere interpunctie).
 • Controleer of STORE_NAME_# (WINKELNAAM_#) is vervangen door de naam van je vestiging, met de spelling zoals in Retail POS, met onderstrepingstekens ( _ ) in plaats van spaties.
 • Zorg dat de spreadsheet een .CSV-, .XLSX- of .XLS-indeling heeft.

Het spreadsheetbestand van het productsjabloon importeren

Zodra je dat hebt gedaan, kun je de sjabloonspreadsheet voor productimports in Retail POS importeren. Ga als volgt te werk om de spreadsheet te valideren en importeren:

 1. Ga naar Catalogus > Producten en klik op Importeren.

  Pagina Producten waarop de knop Importeren is uitgelicht.

 2. Sleep je bestand ok klik op Selecteer een bestand om te uploaden om het bestand te zoeken en toe te voegen.

  Pagina voor het uploaden van productspreadsheets.

 3. De spreadsheet-checker controleert het bestand op veelvoorkomende importfouten.
  • Ga als de validatie is geslaagd door naar de volgende stap.
  • Raadpleeg als je een foutmelding krijgt het gedeelte Veelvoorkomende importfouten oplossen hieronder.
 4. Zodra dit is afgerond, krijg je een bevestigingsscherm te zien. Klik hier op Doorgaan met import om de import van de producten naar je winkel te voltooien.

  Pagina waarop wordt aangegeven dat de producten geüpload kunnen worden.

  Afhankelijk van het aantal producten in het bestand kan het importeren een paar minuten maar ook een paar uur duren. Je kunt deze pagina sluiten, dat heeft geen gevolgen voor de import.

 5. Zodra de import is voltooid, zie je boven aan het scherm een melding (een punt op het belpictogram). Klik op het pictogram.

  Pagina Producten met melding over een voltooide productimport. Het belpictogram is uitgelicht.

  • Als alle producten zijn geïmporteerd, ben je klaar.
  • Zijn een of meer van de producten genegeerd, klik dan op Genegeerde producten bekijken (CSV) om de lijst met genegeerde producten te downloaden. Corrigeer de fouten die in dit document worden vermeld en upload het bestand opnieuw. Zie het gedeelte Veelvoorkomende importfouten oplossen hieronder voor meer informatie.

   Meldingenvenster voor een situatie waarin bepaalde producten niet geïmporteerd zijn, met de optie om de genegeerde producten te bekijken en het .CSV-bestand te downloaden, en voor een situatie waarin alle producten zonder fouten geïmporteerd zijn.

Mogelijk moet je de pagina vernieuwen om de nieuw geïmporteerde producten in je productlijst te kunnen zien.

Veelvoorkomende importfouten oplossen

Op verschillende momenten tijdens het importproces kunnen fouten optreden. Zoek de fouten in de lijst hieronder om ze op te lossen en je import te voltooien.

Fouten op het importscherm oplossen

 • Kolommen die niet gematcht zijn, worden gelabeld als Unmatched Column (Niet-gematchte kolom).

  Pagina waarop te zien is dat er kolommen zijn die niet zijn gematcht.

  Klik op het keuzemenu Selecteer een optie en kies voor elk geval de juiste naam.

  Vervolgkeuzemenu Selecteer een optie met de beschikbare matches voor de kolom.

  Controleer opnieuw of de kolomnamen overeenkomen. Is dat niet het geval, klik dan op Deze match wijzigen? en selecteer de juiste naam.

  Je kunt er ook voor kiezen een specifieke kolom niet op te nemen door op Niet importeren te klikken. Zorg er dan wel voor dat het geen vereiste kolom is, want anders kun je de producten mogelijk niet importeren.

  Kolompagina met allemaal matches. De opties Deze match wijzigen? en Niet importeren zijn uitgelicht.

  Zijn alle kolommen gematcht, klik dan op Doorgaan.

  Kolompagina met alleen maar matches. De knop Doorgaan is uitgelicht.

 • Als verplichte kolommen ontbreken, verschijnt er een foutscherm.

  Foutmelding waarin wordt aangegeven dat een belangrijke kolom ontbreekt.

  Je kunt op Ga terug om kolommen te matchen klikken om de kolommatches te bewerken zoals hierboven wordt beschreven.

  In plaats hiervan kun je er ook voor kiezen een CSV-bestand te downloaden om problemen op te lossen. Er wordt dan een kopie van het CSV-bestand gedownload waarin je de nodige wijzigingen kunt aanbrengen. Als je hiervoor kiest, moet je het bestand opnieuw uploaden,

 • Als er in het veld sku of handle niet-alfanumerieke tekens staan zoals apostrofs (‘), accents graves (`), haakjes, vierkante haakjes ( [ ] ), aanhalingstekens (“ ”) en/of en-tekens(&), wordt het bestand mogelijk geweigerd.

  Controleer opnieuw of deze niet in het document staan door met Ctrl+F (Windows) of Cmd+F (Mac) naar deze tekens te zoeken.

  Foutpagina waarop wordt aangegeven dat sommige SKU's ongeldige tekens bevatten.

 • In het veld handle mogen geen spaties of speciale tekens staan. Koppeltekens zijn hierop een uitzondering. Deze worden bij het aanmaken automatisch gegenereerd.

  Foutpagina waarop wordt aangegeven dat handles alleen letters en cijfers mogen bevatten.

  Druk in Microsoft Excel op Ctrl+F om alleen in de kolom handle te zoeken. Kies in het vervolgkeuzemenu Zoeken in de kolom handle.

  Druk in Google Sheets op Ctrl+F (Windows) of Cmd+F (Mac) om alleen in de kolom handle te zoeken . Selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu Zoeken Specifiek bereik en geef vervolgens de kolom handle op.

  De handle van een product moet uniek zijn, tenzij het een variantproduct is.

  Controleer opnieuw of er geen spaties of speciale tekens in het veld handle staan en of alle handles uniek zijn.

 • Retail POS stelt mogelijk verbeteringen voor. Je kunt de optieSpreadsheet downloaden om problemen op te lossen... selecteren om de aanbevolen wijzigingen aan te brengen en de spreadsheet wanneer je klaar bent opnieuw te uploaden.

  Pagina waarop wordt aangegeven dat de spreadsheet gereed is voor import, maar nog kan worden verbeterd, in dit geval door meerdere producten met een identieke SKU te corrigeren.

  Je kunt ook op Toch doorgaan klikken om de aanbevelingen te negeren en de spreadsheet te uploaden.

 • Zie je het bericht "We kunnen dit bestand niet lezen. Upload een geldig .CSV-, .XLS- of .XLSX-bestand", dan heeft het bestand dat je probeert te importeren een onjuist type of is het beschadigd.

  Ga in Google Sheets naar Bestand > Downloaden > Door komma's gescheiden waarden (.csv).

  Ga in Microsoft Excel naar Bestand > Opslaan als. Klik in het vervolgkeuzemenu Bestandsindelingen selecteer Door komma's gescheiden waarden (.csv).

Fouten met genegeerde producten oplossen

 • Als sommige van de producten zijn genegeerd, ontvang je een link om een lijst met genegeerde producten in .CSV-indeling te downloaden.

  Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Belastingnamen komen niet overeen: zorg dat de producten in de kolom Outlet_Tax_STORE_NAME (Belasting_Vestiging_STORE_NAME) precies dezelfde belastingnamen hebben als degene die je hebt ingesteld voor je winkel, zonder extra spaties na de belastingnaam. Je kunt de namen opzoeken in Configuratie > Btw.
  • Handle komt niet overeen: zorg dat je de originele handle van het product gebruikt voor alle variantproducten en/of samengestelde producten.
  • Dubbele namen: productnamen moeten uniek zijn. Je moet ook controleren of productnamen niet al in gebruik zijn voor andere producten die al in je catalogus staan. Je kunt je productlijst doorzoeken op het tabblad Producten.
  • Dubbele SKU's: behalve in het geval van samengestelde producten moet een SKU altijd uniek zijn.
  • Product-ID hoort bij een verwijderd product: wis de inhoud van de kolom id voor het betreffende product. Zorg dat de kolomkop intact blijft.

  Ga na of het bestand geen van de hierboven genoemde fouten bevat en importeer het opnieuw.

  Het bestand met genegeerde producten kan maar 30 dagen gedownload worden.

 • Controleer of de nummers in de kolom sku volledig zijn (niet zijn afgerond of gewijzigd in hele getallen als dat niet de bedoeling is). Dit kan soms gebeuren met langere SKU-nummers, vooral in Excel.

  Je kunt dit oplossen door de betreffende SKU-cellen een tekstindeling te geven.

  Selecteer in Excel alle cellen waarvoor dit probleem zich voordoet. Klik in het onderdeel Getal van het tabblad Start in het vak met getalnotaties op Tekst.

  Selecteer in Google Sheets alle cellen waarvoor dit probleem zich voordoet. Klik op de optie 123 op de taakbalk om opties voor tekstopmaak weer te geven en kies Niet-opgemaakte tekst.

  Exporteer de spreadsheet als .CSV-bestand en importeer het bestand opnieuw.

 • Dubbele komma's en komma's op ongebruikelijke plaatsen (bijvoorbeeld vóór een ingevoerde waarde) kunnen tot gevolg hebben dat het productbestand wordt geweigerd.

  Controleer het bestand opnieuw op deze tekens door met Ctrl+F (Windows) of Cmd+F (Mac) in het document naar deze tekens te zoeken.

Wat nu?

Scanbare barcodes toevoegen en bewerken

Ontdek hoe je barcodes kunt toevoegen die tegelijk met de SKU kunnen worden gescand.

Meer informatie

Voorraad toevoegen aan je producten

Volg en beheer voorraden om je bedrijfsvoering te optimaliseren.

Meer informatie

Attachments

Was dit artikel nuttig?