Hoi, hoe kunnen we je helpen?

DHCP inschakelen voor je Epson TM-T88V-printer

Belangrijk: Het instellen van DHCP kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Als je een netwerkbeheerder hebt, overleg dan met diegene voordat je deze installatie voltooit.

Als je van een leverancier een Epson TM-T88V hebt ontvangen waar de fabrieksinstellingen op staan ingesteld, moet je wellicht DHCP inschakelen zodat de printer correct werkt met je netwerk. Volg onderstaande stappen om dit te doen:

1. Sluit je computer met een ethernetkabel aan op de EPSON-printer.

2. Om toegang te krijgen tot het installatiescherm van de printer, moet je het IP-adres van je computer tijdelijk wijzigen. Het is belangrijk om je huidige instellingen te noteren voordat je iets verandert; je moet deze namelijk aan het einde van het installatieproces weer terugzetten.

Je verandert de instellingen in:

 • Connection method (Verbindingsmethode): Manual/Static IP (Handmatige/Vaste IP)
 • IP Address (IP-adres): 192.168.192.xxx - de laatste drie cijfers mogen elk getal tussen de 1 en 254 zijn, behalve 168.
 • Subnet Mask (Subnetmasker): 255.255.255.0
 • Router/Default Gateway (Router/Standaard gateway): 192.168.192.168

Volg de link hieronder om de stappen voor jouw besturingssysteem te raadplegen:

 • Mac

 • Windows - Volg de aanwijzingen voor IPv4-instellingen.

Ga in je internetbrowser naar http://192.168.192.168 om de printerinstallatie te openen:

 • Selecteer TCP/IP in het configuratiemenu
 • Verander de instelling 'Get IP Address (IP-adres ophalen)' in 'Auto (Automatisch)' en klik op 'Submit (Verzenden)'. Je ziet een bericht op je scherm waarin de wijzigingen worden bevestigd en de printer wordt opnieuw opgestart.
 • Zet het IP-adres van je computer terug naar de oorspronkelijke instellingen. Om dit te doen volg je stap 2 opnieuw, maar gebruik je de oorspronkelijke instellingen die je hebt genoteerd. Hierdoor kan je computer weer verbinding maken met je netwerk.

 • Sluit je printer weer aan op het modem of de router in plaats van op je computer.

De printer testen

Om te bevestigen dat je de printer goed hebt ingesteld, kun je deze test uitvoeren.

1. Zorg ervoor dat je printer uitstaat.

2. Houd de drukknop (de knop die je hebt gebruikt om de standaardinstellingen te resetten) zeven seconden ingedrukt en zet tegelijkertijd de printer weer aan. Je printer zal de huidige netwerkinstellingen printen.

3. Controleer het nummer in het veld 'IP Address (IP-adres)':

 • Als hier (NONE) of (GEEN) verschijnt, of een adres dat begint met 169.254.xxx.xxx, controleer dan of je printer is aangesloten op het netwerk. Probeer stap 1 na een paar seconden opnieuw. Als er nog steeds hetzelfde staat, begin dan opnieuw met het instellen.

 • Als er iets anders staat, is je printer succesvol ingesteld.

Was dit artikel nuttig?