Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Mailchimp instellen voor Retail POS (X-Series)

 Beschikbaarheid per abonnement

  Pro   Enterprise    |     Geavanceerd  

 

Lightspeed-Mailchimp-Integration-Header.png

Je kunt nu Retail POS koppelen met Mailchimp, zodat al je klantinformatie automatisch met een doelgroep van jouw keuze wordt gesynchroniseerd. Je marketingcampagnes benaderen dan altijd de juiste klanten zonder dat je handmatig een contactenlijst hoeft te importeren.

Mailchimp met Retail POS koppelen

1. Ga in Retail POS naar Configuratie > Apps.

Mailchimp-Apps-Page.png

2. Klik in de sectie Klantcontact onder Mailchimp op Met Lightspeed Retail koppelen.

Mailchimp-Apps-Page-Connect.png

3. Als je al een Mailchimp-account hebt, selecteer je I have a Mailchimp account (Ik heb een Mailchimp-account) en klik je op Next (Volgende). Om een nieuw account aan te maken selecteer je I don’t have a Mailchimp account (Ik heb geen Mailchimp-account) en klik je op Find out more (Meer informatie).

Mailchimp-I-Have-An-Account.png

4. Voer de Username (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) van je Mailchimp-account in en klik vervolgens op Log in (Inloggen).

Mailchimp-Integration-Connection-Login-Portal.png

5. Klik op Allow (Toestaan) om Mailchimp toestemming te geven met Retail POS te verbinden.

Mailchimp-Authorize-Retail-POS.png

6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Audience (Doelgroep) de Mailchimp-doelgroep waarmee je de Lightspeed Retail-klantgegevens wilt synchroniseren. drop-down. Klantgegevens kunnen maar aan één Mailchimp-doelgroep worden toegevoegd. Klik vervolgens op Connect Mailchimp (Mailchimp koppelen). 

Mailchimp-Select-Audience-Connect.png

Klantgegevens van Retail POS naar Mailchimp sturen

Zodra Mailchimp met Retail POS is verbonden, moet je eerst je klantendatabase naar Mailchimp doorsturen.

Klik op de Mailchimp-pagina in Retail POS (ga naar "Configuratie" > "Apps" > "Mailchimp") op Push all customers (Alle klantgegevens doorsturen) om de verbinding tot stand te brengen.

Mailchimp-Push-All-Customers.png

Als je je klantendatabase eenmaal naar Mailchimp hebt doorgestuurd, worden de klantengegevens vanaf dan automatisch vanuit Retail POS met Mailchimp gesynchroniseerd.

Welke gegevens worden tussen Mailchimp en Retail POS uitgewisseld?

Als je je klantendatabase eenmaal naar Mailchimp hebt doorgestuurd, worden de klantengegevens vanaf dan automatisch vanuit Retail POS met Mailchimp gesynchroniseerd.

Elke nieuwe klant die je in Retail POS aanmaakt, wordt dus ook aan Mailchimp toegevoegd. Nieuwe klanten die je in Mailchimp aanmaakt, worden niet automatisch aan Retail POS toegevoegd.

Ook wijzigingen van klantgegevens in Retail POS worden automatisch naar Mailchimp doorgestuurd. Gewijzigde klantgegevens in Mailchimp worden op hun beurt niet naar Retail POS gesynchroniseerd en de betreffende gegevens worden overschreven op het moment dat de klantgegevens in Retail POS worden bijgewerkt.

Informatie die vanuit Retail POS met Mailchimp wordt gesynchroniseerd:

  • E-mail
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Status voor marketing- en promotie-e-mails (niet ingeschreven/ingeschreven)

  Belangrijk

  • Als een klant in de gesynchroniseerde Mailchimp-doelgroep hetzelfde e-mailadres heeft als een klant die je in Retail POS aanmaakt, wordt de klant in Mailchimp overschreven wanneer de klant in Retail POS is aangemaakt.
  • Als twee klanten in Retail POS hetzelfde e-mailadres hebben, wordt het laatst bewerkte klantrecord met Mailchimp gesynchroniseerd.
  • Bij GRATIS Mailchimp-abonnementen kunnen maximaal 2000 contacten worden gebruikt

Was dit artikel nuttig?