Hoi, hoe kunnen we je helpen?

In- en uitklokken gebruikers beheren

Je kunt in Retail POS de aanwezigheid en werktijden nauwkeurig bijhouden met de tijdklokfunctie. Met deze functie kun je de loonverwerking stroomlijnen, de aanwezigheid van werknemers controleren en zorgen dat alle gewerkte uren nauwkeurig worden uitbetaald. Je kunt met de in- en uitklokgegevens ook urenoverzichten aanmaken, waardoor je de salarisadministratie verder stroomlijnt.

De tijdklokfunctie gebruiken

Wanneer een gebruiker is uitgeklokt, is inklokken de enige optie. Zo is uitklokken ook de enige beschikbare optie wanneer de gebruiker is ingeklokt.

Nadat een gebruiker inlogt bij Retail POS, kan deze inklokken om de gewerkte uren te registreren. Om in te klokken, klik je op de naam van de gebruiker > Inklokken.

Zijbalk met inklokknop.

Zolang de gebruiker is ingeklokt, wordt in het gebruikerspaneel weergegeven hoelang de gebruiker is ingeklokt. Om uit te klokken klik je op de naam van de gebruiker > Uitklokken.

Zijbalk met gewerkte tijd en uitklokknop.

In- en uitklokgegevens van werknemers bekijken

Je kun de werktijd en aanwezigheid van werknemers bekijken en volgen op de pagina Gebruikers. Alleen managers en beheerders zijn gemachtigd om de gebruikersactiviteit te bekijken. Kassamedewerkers hebben alleen toegang tot hun eigen accountinformatie op de pagina Gebruikers. Ga voor meer informatie over gebruikersmachtigingen naar ons artikel Gebruikersfuncties en -machtigingen instellen

Je kunt de in- en uitklokgegevens als volgt bekijken:

 1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers.
 2. Klik op het tabblad Activiteit. Hier kun je alle activiteiten van alle gebruikers bekijken. Ga voor meer informatie over het volgen van inlogactiviteiten van gebruikers naar het artikel Inloggegevens van gebruikers bijhouden in Retail POS.
 3. Om in- en uitklokgegevens te bekijken, selecteer je In- en uitgeklokt in het vervolgkeuzemenu. Je kunt je zoekopdracht specifieker maken met het datumbereik en de gebruikersfilters.
 4. Klik op Zoeken.
  Tabblad Activiteit van de gebruikerspagina met de filter in- en uitgeklokt.

Een urenoverzicht aanmaken van een .csv-export met Google Sheets

Je kunt een urenoverzicht aanmaken voor een van of al je werknemers met hun in- en uitklokgegevens. Door een urenoverzicht te maken wordt de salarisadministratie efficiënter en nauwkeuriger.

Een urenoverzicht van een .csv-export met Google Sheets maak je aan als volgt:

 1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers.
 2. Klik op het tabblad Activiteit.
 3. Selecteer de volgende filters:
  • Acties: In- en uitgeklokt.
  • Datumbereik: de salarisperiode.
  • Gebruikers: de werknemer waarvoor je het urenoverzicht wilt aanmaken of alle gebruikers.
 4. Klik op Zoeken.
 5. Klik op Lijst exporteren.
  Tabblad Activiteit met de knop Lijst exporteren gemarkeerd.
 6. Open het exportbestand in Google Sheets.
 7. Selecteer de kolom Tijd en klik op Gegevens > Tekst opsplitsen in kolommen. Hierdoor zal de kolom Tijd worden opgesplitst in aparte kolommen voor tijd en datum.
  Opmerking: als je Excel gebruikt heet deze knop Tekst naar kolommen.
  De Google sheets-pagina met de knop Tekst opsplitsen in kolommen gemarkeerd.
 8. Hernoem de kolommen zodat de Datum overeenkomt met de kalenderdatum en Tijd overeenkomt met de uren.
 9. Selecteer de hele tabel en klik op Invoegen > Draaitabel.
 10. Configureer de draaitabel:
  • Rijen: weergavenaam en datum.
  • Kolommen: actie.
  • Waarden: tijd.
   Google sheets-pagina met de instellingen voor de draaitabel.

Zo wordt er een tabel aangemaakt met de berekeningen van de dagen en uren die iedere gebruiker heeft gewerkt.

Als een veld Inklokken of Uitklokken leeg is, dan komt dat omdat de werknemer vergeten is om in of uit te klokken voor die dag.

Om voor elke werknemer een kolom aan te maken met het totaal aantal uren gewerkt per dag, trek je de kolom Inklokken af van de kolom Uitklokken. Tel het totaal aantal gewerkte uren voor elke dag bij elkaar op om het urentotaal voor elke werknemer voor de loonperiode te berekenen. 
Google sheets-pagina met de formule om alle gewerkte uren te berekenen.

Een urenoverzicht aanmaken van een .csv-export met Excel

Je kunt een urenoverzicht aanmaken voor een van of al je werknemers met hun in- en uitklokgegevens. Door een urenoverzicht te maken wordt de salarisadministratie efficiënter en nauwkeuriger.

Een urenoverzicht van een .csv-export met Excel maak je aan als volgt:

 1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers.
 2. Klik op het tabblad Activiteit.
 3. Selecteer de volgende filters:
  • Acties: in- en uitgeklokt.
  • Datumbereik: de salarisperiode.
  • Gebruikers: de werknemer waarvoor je het urenoverzicht wilt aanmaken of alle gebruikers.
 4. Klik op Zoeken.
 5. Klik op Lijst exporteren.
  Tabblad Activiteit met de knop Lijst exporteren gemarkeerd.
 6. Open het exportbestand in Excel.
 7. Maak een lege kolom aan rechts van de kolom "Tijd".
 8. Selecteer de kolom "Tijd".
 9. Klik op Gegevens >Tekst naar kolommen.Excel-blad met tekst naar kolommen gemarkeerd.
 10. Selecteer Vaste breedte en klik op Volgende.
 11. Zorg ervoor dat er een lijn is die de tijd- en datumkolommen in het voorbeeld scheidt en klik op Volgende.Wizard Tekst naar kolommen die de scheidingslijn tussen de kolommen tijd en datum weergeeft.
 12. Selecteer Datum (DMJ) voor de eerste kolom en Standaard voor de tweede kolom.Wizard voor het verdelen van kolommen met Datum (DMJ) geselecteerd voor de eerste kolom. De tweede kolom is Standaard.
 13. Klik op Voltooien.
 14. Hernoem de kolommen zodat de Datum overeenkomt met de kalenderdatum en Tijd overeenkomt met de uren.
 15. Selecteer de datumkolom, klik met de rechtermuisknop en selecteer Celeigenschappen.
 16. Wijzig de celopmaak naar Datum > OK.
 17. Selecteer de hele tabel en klik op Invoegen > Draaitabel.
 18. Selecteer Nieuw werkblad en klik op OK.Venster Maak draaitabel, de optie Nieuw werkblad is geselecteerd.
 19. Configureer de draaitabel:
  • Rijen: weergavenaam en datum.
  • Kolommen: actie.
  • Waarden: tijd.
 20. Klik op de waarde Tijd en selecteer Waardeveldinstellingen.
 21. Wijzig de waarde in Som en klik op OK.Tijdwaardeveldinstellingen met som gemarkeerd.
 22. Selecteer de in- en uitkloktijden in de tabel.
 23. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Celeigenschappen.
 24. Selecteer Tijd en wijzig het naar 24-uurs klokindeling.De velden in- en uitklokken zijn geselecteerd en de 24-uurs klokindeling is geselecteerd.
 25. Klik op OK.

Zo wordt er een tabel aangemaakt met de berekeningen van de dagen en uren die iedere gebruiker heeft gewerkt.

Als een veld Inklokken of Uitklokken leeg is, dan komt dat omdat de werknemer vergeten is om in of uit te klokken voor die dag.

Om voor elke werknemer een kolom aan te maken met het totaal aantal uren gewerkt per dag, trek je de kolom Inklokken af van de kolom Uitklokken. Tel het totaal aantal gewerkte uren voor elke dag bij elkaar op om het urentotaal voor elke werknemer voor de loonperiode te berekenen. Kolom met totaal aantal gewerkte uren per dag en berekeningen.

De in- en uitklokacties zijn ook beschikbaar via de Vend API. Ga voor meer informatie naar de documentatiehub voor Vend API.

Wat nu?

Schakelen tussen gebruikers in Retail POS

Leer hoe je tussen gebruikers kunt schakelen.

Meer informatie

Gebruikersdoelen instellen

Stel verkoopdoelen vast voor je werknemers.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?